Pokladňa a Sklad
 

Tlačenie informácie "Spotrebujte do" na pokladničnom doklade / bločku

V tomto návode predstavíme, ako je možné na pokladničnom doklade tlačiť informáciu o dátume spotreby tovaru.

Popis situácie

Potrebujete pri predávaní tovaru uvádzať, dokedy je potrebné tovar skonzumovať / spotrebovať. Ak nepoužívate špeciálne zariadenie, ktoré tento údaj tlačí pri balení tovaru napr. etiketovaciu váhu, je možné tento údaj tlačiť aj na pokladničnom doklade. 

Popis riešenia

Situáciu je možné vyriešiť nasledovne. V nastaveniach aplikácie sa zapne podpora tlače tejto informácie a na skladovej karte sa nastaví počet dní, dokedy je potrebné tovar skonzumovať. Ak je aktuálny dátum napr. 31.1.2015 a na skladovej karte je nastavený počet dní napr. 2, dokedy je potrebné tovar skonzumovať, na pokladničnom doklade sa vytlačí dátum 2.2.2015 s príslušným textom.

 1. Nastavenie aplikácie:
  1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie. 
  2. V ľavej časti v strome nastavení vyberte možnosť Výstupy -> POS Predaj -> POS Predaj.
  3. V pravej časti vyberte nastavenie príslušného výstupu kliknutím v stĺpci N. Ak sa má informácia tlačiť na pokladničnom doklade, otvorte nastavenia "Účtenka, fiskálny doklad".
  4. V záložke Položky aktivujte nastavenie "Spotrebujte do". (V prípade aktivácie príslušného nastavenia sa bude tlačiť text "Spotrebujte do", prípadne je možné nastaviť ľubovolný text. Ak príslušné pole vyplníte, bude sa tlačiť nadefinovaný text.)
 2. Nastavenie na skladovej karte:
  1. Otvorte skladovú kartu na ktorej sa má dátum tlačiť na úpravu.
  2. V záložke Kategórie je potrebné:
   1. Zaradiť skladovú kartu do kategórie. (Po zaradení sa zobrazia doplnkové vlastnosti skladovej karty.)
   2. V časti "Spotrebujte do, POS" nastavte počet dní. (K aktuálnemu dátumu sa pripočíta počet dní a na doklade sa vytlačí dátum.)
  3. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Write by Author / Vytvorené by