Pokladňa a Sklad
 

Užívateľ nevidí tlačidlo na úpravu rozmiestnenia stolov

Potrebujete upraviť rozmiestnenie stolov, prípadne pridať ďalší stôl priamo v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca ale tlačidlo na pridanie nevidíte?

V nastaveniach aplíkacie nemáte ako užívateľ nastavené právo aby ste mohli miestnosti upravovať, preto bude potrebné dané nastavenie aktivovať.

  1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti v sekcii Užívatelia vyberte konkrétneho užívateľa / skupinu ktorej chcete toto právo pridať.
  3. V pravej časti v záložke Predaj, aktivujte nastavenie s názvom "Možnosť úpravy rozmiesntnenia stolov".
  4. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Write by Author / Vytvorené by