Pokladňa a Sklad
 

Vyplnenie (vlastných) obchodných údajov v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Predajca zaevidujeme vlastné obchodné - kontaktné údaje. Zároveň videonávod popisuje aj prihlásenie na portál ikelp.sk, kde si nájdete svoje obchodné údaje a zakúpené licenčné kľúče.

Write by Author / Vytvorené by