Pokladňa a Sklad
 

Základná konfigurácia On-line zariadenia

V tomto návode Vám v krátkosti predstavíme nastavenie pre pripojenie On-line registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne. Tento návod popisuje nastavenie On-line zariadenia po vytvorení čistej databázy v ktorej už sú základné nastavenia pre On-line predaja predvytvorené. V prípade, že ste už nejaké nastavenia zariadenia v aplikácii vykonali, odporúčame Vám prejsť na podrobnejší návod pre konfiguráciu zariadení. Odkaz na návod je uvedený nižšie.

Nastavenia

 1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Externé zariadenia -> POS On-line -> 1 - Registračná pokladňa. (V aplikácii po jej nainštalovaní je automaticky nakonfigurované jedno On-line zariadenie. Tieto nastavenia Vám odporúčame ponechať nezmenené) 
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia, zobrazia sa nastavenia aplikácie iKelp POS Manažér, ktorá bude komunikovať priamo s fiskálnou tlačiarňou alebo registračnou pokladnicou.
 4. V zobrazenom formuláre Nastavenia:
  1. Kliknite na tlačidlo Zariadenia.
  2. Opäť je v aplikácii preddefinované jedno zariadenie, ak pripájate k aplikácii fiskálnu tlačiareň Elcom - Efox, nastavte Spôsob zapojenia k PC (USB, RS232) a číslo portu pod ktorým zariadenie vystupuje v systéme. (V prípade USB komunikácie je možné ponechať aj automatickú detekciu čísla portu, vtedy nie je potrebné nič nastavovať.)
  3. V prípade, že k systému pripájate registračnú pokladnicu od spoločnosti Elcom, prípadne fiskálnu tlačiareň od výrobcu Bowa alebo Varos, vyberte v časti Typ dané zariadenie a rovnako ako v prípade zariadenia EFox nastavte základné komunikačné paramtre pre dané zariadenie. (Číslo portu, rýchlosť komunikácie, v prípade reg. pokladníc aj konkrétny typ a číslo pokladnice.)
  4. Pri všetkých zariadeniach je možné rovno odtestovať, či bolo zariadenie nakonfigurované správne kliknutím na tlačidlo Test. kom. (V prípade fiskálnej tlačiarne Varos - FT4000 sa tlačidlo na test komunikácie nachádza v záložke Servis.)
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. Zmenu nastavení potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť aj v nastaveniach aplikácie.

Viac informácií o jednotlivých nastaveniach On-line predaja nájdete v návode Nastavenia - POS On-line predaj a POS Manažér - predstavenie

V prípade, že Vám dané zariadenie v aplikácii iKelp zo systémom nekomunikuje, odporúčame vypnúť a zapnuť aplikáciu a test zopakovať. Ak ani potom komunikácia neprebehne, vyskúšajte komunikáciu cez servisnú aplikáciu vydanú výrobcom daného zariadenia, prípadne kontaktujte autorizovaných servisných partnerov iKelp.

Write by Author / Vytvorené by