Pokladňa a Sklad
 

Pripojenie databázy do aplikácie iKelp Predajca

Tento návod je primárne určený pre servisných partnerov. Návod popisuje postup pripojenia databázy vytvorenej na inom PC.

Popis situácie

Niekedy je potrebné vytvorenie novej čistej databázy, napr. z dôvodu poškodenia databázy, zmena vlastníka spoločnosti a pod. a do tejto naimportovať skladové karty, prípadne vykonať ďalšie nastavenia vopred a už túto databázu len pripojiť na PC  zákazníka tak, aby zostala zachovaná z dôvodu histórie aj pôvodná databáza a zákazník tak mal pri prihlasovaní možnosť si vybrať do ktorej databázy sa bude prihlasovať.

Vytvorenie zálohy pripravenej databázy

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca, v prihlasovacom okne kliknite na databázu ktorú budete migrovať pravým tlačidlom.
 2. Vyberte možnosť "Záloha databázy" a následne vyberte umiestnenie vytvorenej zálohy.

Obnovenie databázy na PC zákazníka

 1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V pravej časti okna, kliknite na tlačidlo Databázy -> Nová.
 3. Vyberte umiestnenie databázového súboru a vytvorte nový podadresár s príslušným číslo (napr. Data2).
  • Pre Win7: C:\ProgramData\iKelp\Predajca\Data\...
  • Pre WinXP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\iKelp\Predajca\Data\...
 4. Otvorte vytvorený adresár a kliknite na tlačidlo Uložiť(Názov dátového súboru nemusíte meniť, databázu si môžte pomenovať po jej vytvorení. Viac o nastaveniach a umiestneniach jednotlivých dátových a konfiguračných súborov aplikácie sa dočítate v návode Nastavenia - konfiguračné súbory.)
 5. Vytvorí sa prázdna databáza, aplikácia informuje o úspešnom vytvorení novej databázy hlásením "Program vytvoril novú databázu".
 6. Nastavte príznačný názov novo vytvorenej databázy a zmenu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť
 7. Zmeny v nastaveniach aplikácie tiež potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
 8. Zatvorte a znovu spustite aplikáciu, ale neprihasujte sa!
 9. Kliknite pravým tlačidlom v zozname databáz na novo vytvorenú databázu.
 10. Vyberte z ponuky možnosť "Obnova databázy zo zálohy".

V prípade, že zákazník už pôvodnú databázu nebude ďalej používať, je možné ju deaktivať v zozname databáz. Následne sa už nebude zobrazovať v prihlasovacom okne.

Write by Author / Vytvorené by