Pokladňa a Sklad
 

Registrácia obchodných údajov v iKelp Pokladňa a Sklad

V tomto videonávode máme vysvetlené kde v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad (iKelp Predjaca) vyplníme obchodné údaje, bankové údaje a číslo spotrebiteľského balenia liehu - SBL. (SBL vyplnujte len vtedy pokial predaváte tvrdý alkohol)

Write by Author / Vytvorené by