Pokladňa a Sklad
 

Registrácia obchodných údajov v iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené kde v aplikácii iKelp iKelp Predjaca vyplníme obchodné údaje, bankové údaje a číslo spotrebiteľského balenia liehu - SBL. (SBL vyplnujte len vtedy pokial predaváte tvrdý alkohol)

Write by Author / Vytvorené by