Pokladňa a Sklad
 

Užívateľské vlastnosti - predstavenie a použitie

V tomto článku Vám predstavíme užívateľské vlastnosti. Tento článok nie je zameraný na nastavenia a vysvetlenia jednotlivých nastavení, ale zobrazíme si princíp evidencie na konkrétnom príklade s bližším popisom toho, ako sa jednotlivé nastavenia prejavujú na skladových kartách.

Ako už bolo spomenuté, tento návod nepopisuje presné nastavenia ani popis jednotlivých nastavení. Bližšie sú predstavené jednotlivé nastavenia, ako aj ich popis v článku Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca.

Modelový scenár použitia

Evidenciu bližšie predstavíme na predajni bicyklov. Nadefinujeme základné vlastnosti, ukážeme, ako je možné podľa vlastností filtrovať, a ako tvoriť názvy skladových kariet z vlastností.

Užívateľské vlastnosti

V tomto scenáre je vytvorených niekoľko užívateľských vlastností, ktoré sú zaradené pre presnejšiu evidenciu v dvoch skupinách vlastností "Rám" a "Kolesá". Pre bližší popis sú vytvorené vlastnosti rôznych typov. Napr. vlastnosť "Farba" bude prevažne reprezentovaná slovným popisom (ak nie je používaný špecifický kód) eviduje sa vlasť typu "Reťazec". V prípade vlastností ako "Hmotnosť" a "Modelový rok", sú nastavené typy vlastností ako "Desatinné číslo", resp. "Celé číslo". V prípade vlastnosti "Náboje" má táto vlasť definovaný typ ako "Vymenované hodnoty". (Tieto sa definujú v záložke Hodnoty) Jedná sa presný zoznam hodnôt, z ktorých je možné vyberať.

Takto je možné nadefinovať rôzne vlastnosti a skupiny vlastnosí pre presnejší popis a evidenciu skladových kariet. Vytváranie skupín, jednotlivých vlastností a bližší popis jednotlivých nastavení a parametrov nájdete v článku Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca v časti definovanie a nastavenie vlastností.

Nastavenie kategórií

V evidencii je vytvorených niekoľko kategórií, ktorým budú priradené jednotlivé vlastnosti. 

Kategória BMX bicykle bude mať nastavené:

  • Nutné vyplniť (NV) - pri vytváraní skladovej karty je užíveteľ nútený tieto vlastnosti vyplniť, inak nebude možné kartu uložiť.
   • Skupina vlastností Rám - nutné vyplniť "Modelový rok" a "Veľkosť rámu".
  • Viditeľná (V) - zobrazené budú všetky nadefinované vlastnosti.
  • Miesto vo filtry pri výbere kategórie (Fil.) - poradie v akom bude možné karty v zozname kariet filtrovať.
   • 1 - Značka bicykla, 2 - Modelový rok, 3 - Velkosť rámu, 4 - Farba.
  • Varianta (Var.) - ak je možné niektoré položky medzi sebou vzájomne zameniť, líšia sa napr. len farbou ale ostatné parametre zostávajú nezmenené, je možné nadefinovať, na základe ktorej vlastnosti je možné považovať karty za variantné.
   • 1 - Farba.
  • Poradie pri pridávaní hodnoty k názvu skladovej karty (Inf.) - Ak pri vytváraní skladovej karty vyplníte tieto vlastnosti, zobrazia sa aj v názve skladovej karty v zozname kariet.
   • 1 - Značka Bicykla, 2 - Farba, 3 - Velkosť rámu.

Ak chcete filtrovať skladové karty na základe vlastností v zozname kariet, je potrebné tento filter v nastaveniach aktivovať. Postup sa dočítate v článku Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca v časti "Aktivovanie filtra na užívateľské vlastnosti v zozname skladových kariet".

Skladové karty

V predchádzajúcom nastavení boli nadefinované niektoré vlastnosti, ktoré budú vstupovať do názvu skladovej karty. V záložke Údaje v poli Názov stačí vyplniť len základný názov, ktorý definuje daný tovar. V modelovom prípade sa jedná o bicykel s názvom "Pimp 1.0". presnejší názov budú podľa príslušného nastavenia definovať jednotlivé užívateľské vlastnosti.

 

 

Write by Author / Vytvorené by