Pokladňa a Sklad
 

Vypnutie SMB2 na Windows 8 / 7 / 2012 / 2008R2 / 2008 / Vista

Pre správnu funkčnosť sieťovej inštalácie aplikácie iKelp Predajca, odporúčame pri vykonaní tejto inštalácie vykonať tieto zmeny a úpravy v nastaveniach operačného systému Windows z dôvodu lepšieho prenosu údajov medzi serverom a klientským PC.

V operačných systémoch Win 7 a vyššie, je default SMB1 vypnutá.

Čo má za následok používanie SMB2/3 a prečo je lepšie mať zapnutú SMB1: Náhodne sa poškodzujú dáta. Pri vypínaní aplikacie vyhadzuje chybu, pripadne v aplikacii nahodne, že sa nedajú čítať, alebo zapisať udaje.

Dôvod: Pri SMB 2 vzniká problém pri zdieľaní/ menení súborov veľkého počtu, malých a často sa meniacich čo sa prejavuje na padaní aplikácií založených na dbf. Pozor, v prípade, že pri padaní aplikácie nepomôže ani táto zmena / úprava nastavení, je potrebné skontrolovať nastavenia sieťovej karty, prípadne celkovo sieťového HW. 

Dôsledky: Výkonnostný pri kopírovaní údajov cez sieť, nie však menší ako pri SMB1 štandartne (XP/2003), neovplyvňuje lokálny prístup k dátam.

Zapnutie SMB1:

  1. Spustite príkazový riadok ako administrátor.
  2. Otvorte editor registrov.
  3. Zapísať v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters.
  4. Vytvorenie novej hodnoty NEW - DWROD (32-bit) Value.
  5. Názov "SMB1" hodnota (SMB1 -Type DWORD -Value 1)

Vypnutie SMB2

postup aplikovania:

1) Zapísať do registrov na danom Serveri/PC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]
"Smb2"=dword:00000000

2) Restart Servera/PC

3) Cez pridanie/ odstránenie programov treba doinštalovať klienta pre SMB1

Bližšie, prípadne iné postupy ako postupovať Microsoft KB2696547

Write by Author / Vytvorené by