Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie skladových kategórií v iKelp Pokladňa a Sklad

Táto videolekcia nás naučí ako v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad vytvoríme skladové kategórie, ktoré sa následne zobrazujú v dotykovom predaji čiže v dotykovej POS Pokladni. Pod každou skladovou kategóriou sú zobrazené príslušné skladové karty.

Write by Author / Vytvorené by