Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie skladových kategórií v iKelp Predajca

Táto videolekcia nás naučí ako v aplikácii iKelp Predajca vytvoríme skladové kategórie, ktoré sa následne zobrazujú v dotykovom rozhraní predaja.. Pod každou skladovou kategóriou sú zobrazené príslušné skladové karty.

Write by Author / Vytvorené by