Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie užívateľov v aplikácii iKelp Predajca

V tomto videonávode máme vysvetlené ako vytvoriť jednotlivých užívateľov ako vytvoriť skupiny užívateľov a užívateľov do skupín zaradiť. Zaradenie užívateľov do skupín výrazne zjednodušuje a urýchluje  prácu pri definovaní práv užívateľov. Nakoľko práva užívateľov stačí nadefinovať na konktrétnu skupinu a automaticky platia pre všetkých užívateľov v danej skupine. Čiže nemusíte práva definovať pre každého užívatela samostatne. Vytvorenie užívateľa je popísané aj v návode Vytvorenie užívateľa v aplikácii iKelp Predajca.

Ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach sa dočítate v článku Nastavenia - Užívatelia.

Write by Author / Vytvorené by