Pokladňa a Sklad
 

Zmena hesla užívateľa v aplikácii iKelp Predajca Cloud

Tento krátky návod popisuje, ako je možné užívateľovi v aplikácii iKelp Predajca Cloud zmeniť prihlasovacie heslo.

Ak máte aplikáciu iKelp Predajca Cloud spustenú, pomocou klávesovej skratky Ctrl+Alt+End je možné vyvolať otvorenie dialógového okna Zabezpečenia systému Microsoft Windows.

Na obrázku vidíte ponuku, ktorá sa zobrazí vyvolanú stlačením klávesovej skratky.

Dialogove okno zabezpecenia Microsoft

Následným kliknutím na tlačidlo Change a password.. (Zmeniť heslo) sa zobrazí formulár na zmenu hesla.

Na obrázku vidíte formulár na zmenu hesla v aplikácii.

Zmena hesla v aplikacii iKelp Predajca Cloud

Do poľa Old password zadajte Vaše pôvodné heslo. Do polí New password (Nové heslo) a Confirm password (Potvrdenie hesla) zadáte Vaše nové heslo a zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Apply. Pri následnom prihlásení je potrebné zadať už nové, zmenené heslo. Pozor, pri tvorbe hesla odporúčame dodržať bezpečnostný štandart. Heslo by malo obsahovať minimálne 12 znakov, obsahovať veľké písmená, malé písmená, čísla a aspoň jeden špeciálny znak.