Pokladňa a Sklad
 

Zmena režimu skenera Metrologic (Honeywall) na USB sériový port z klávesnicového režimu

V tomto návode Vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné na skeneroch Metrologic (Honeywall) upraviť typ komunikácie  z klávesnicového režimu na USB seriový port resp. správanie sa skenera po osnímaní čiarového kódu. Na konkrétnom príklade Vám vysvetlíme postup zmeny správania skenera z režimu klávesnicového na režim emulácie sériového portu.

Popis situácie

Skenery sú prednastavené priamo z výroby na režim snímania - klávesnicový. To znamená, že pomocou skenera je možné osnímať čiarový kód a tento sa premietne do ktorej koľvek aplikácie ako text. (Skener v tomto prípade zastáva len funkciu klávesnice, kedy len zobrazí zosnímaný kód ako text.) V tomto režime je nutné pre správne fungovanie mať správne nastavený jazyk v operačnom systéme, lebo inak skener napr. po osnímaní kódu s číslami "590.." zobrazí hodnotu "ťíé..." a to samozrejme nie je žiadúce. Okrem toho, je potrebné mať vždy nastavený kurzor tam, kde sa má osnímaný kód zobraziť. V prípade zapnutia režimu USB Sériovej emulácie sa už skener chová inak. V aplikácii sa nastaví port, na ktorom je zariadenie identifikované v systéme a následne už aplikácie vie, že mu informácia po osnímaní prišla zo skenera. Automaticky sa teda hodnota vloží do správneho poľa, je jedno, aký jazyk je v operačnom systéme nastavený pri tomto spôsobe nastavenia to nemá žiadny vplyv. Rovnako v prípade predaja On-Line je použitie takto nastaveného skenera oveľa výhodnejšie a uľahčuje predaj.

Inštalácia ovládačov zariadenia

V prvom kroku konfigurácie zariadenie je potrebné nainštalovať potrebné ovládač. Tento je možné stiahuť zo stránky výrobcu TU. Vyberte zo zoznamu Vaše zariadenie a stiahnite ovládač. (Kliknite na dané zariadenie, záložka Software a v zozname nájdite USB Serial Driver. Ovládač si stiahnite do PC.)

 1. Po rozbalení priečinka spustite súbor s názvom "setup" s právami administrátora a počkajte na spustenie sprievodcu inštaláciou. Po spustení inštalácie počkajte na jej dokončenie. Ak inštalácia prebehla úspešne, zobrazí sa hlásenie o úspešnej inštalácii.

Konfigurácia zariadenia

Túto konfiguráciu je možné použiť pre skenery Voyager 9520/40, Voyager GS9590 prípadne pre skenery Metrologic rady MS. Pri ostaných typoch skenerov od ostatných výrobcov ktoré podporujú daný režim postuppujte podľa pokynov na priloženom letáku k danému zariadeniu.

Pripojte skener k PC. Pri konfigurácii zariadenia je potrebné postupovať pomocou priloženej príručky k zariadeniu osnímaním programovacích kódov v poradí (v prípade, že štartovaciu príručku nemáte k dispozícii, je možné si ju stiahnuť nižšie):

 1. Zapnutie programovacieho režimu na zariadení "Enter/Exit Programming".

  Vstup do programovacieho režimu na zariadení.

 2. Nastavenie prednastavených hodnôt na skenery tzv "Recall Defaults". (Tento kód odporúčame osnímať aby bolo jasné, že následná konfigurácia výchadza z úvodných nastavení zariadenia. Ak totiž už zariadenie bolo v minulosti nastavované, je možné, že bez vymazania tejto konfigurácie nebude zariadenie fungovať správne.)

  Nastavenie pôvodnej konfigurácie zariadenia

 3. Zapnutie režimu USB emulácie "USB Serial Emulation".

  Prepnutie spôsobu kominukácie zariadenia s PC.

 4. Ukončenie programovacieho režimu zariadenia "Enter/Exit Programming".

  Ukončenie programovania zariadenia.

 5. Odpojte skener od PC.

Štartovaciu príručku k zariadeniu Voyager 9520/9540, Voyager GS9590 alebo Eclipse 5145 si môžete stiahnuť TU.

Identifikácia zariadenia v systéme

 1. Po dokončení konfigurácie sa automaticky začnú inštalovať potrebné ovládače zariadenia. Počkajte na dokončenie inštalácie potrebných súborov. 
 2. Po dokončení inštalácie preverte číslo portu zariadenia v správcovi zariadení (angl. Device Manager).

Konfigurácia zariadenia v aplikácii iKelp Predajca

Ak už máme skener správne nakonfigurovaný a teraz sa chová ako sériové zariadenie, je potrebné v aplikácii nastaviť, na ktorom porte je zariadenie pripojené.

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia -> Nastavenia -> Externé zariadenia -> POS On-line a vyberte konfiguráciu príslušného zariadenia. Otvorte si záložku Rozšírené a aktivujte nové zariadenie (Použitie snímača). Typ vyberte - Čiar. snímač a nastavte príslušný port. (Ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach z formulára sa dočítate v článku Nastavenia - POS On-line predaj.)

Dnes je na trhu množstvo rôznych zariadení od rôznych výrobcov, nastavenia ale v zásade bývajú podobné.

Skener funguje, posiela údaje ale v aplikácii iKelp sa nič nezobrazí
 • V prípade, že skener skenuje a viete sériovú komunikáciu odchytávať, ale v aplikácii sa skener tvári že nefunguje, skontrolujte nastavenia ukončenia sériovej komunikácie. Je potrebné, aby skener po ukončení komunikácie poslal ukončovací znak CR/LF.
Write by Author / Vytvorené by