Pokladňa a Sklad
 

Zmena veľkosti písma v aplikáciach iKelp

V aplikáciach iKelp je možné v rôznych častiach meniť veľkosti zobrazovaného písma. Najčastejšie je to v zoznamoch napr. skladových kariet, v adresáre prípadne v dokladoch.

Ako je teda možné veľkosť písma upraviť?

  1. Otvorte príslušný formulár zo zoznamom dokladov, kariet alebo kontaktov.
  2. V pravej časti formulá prejdite kurzorom myši medzi prvý a druhý riadok, tak aby sa zobrazil navigačný kurzor zo šípkami smerom hore a dolu.
  3. Keď sa tento kurzor zobrazí, kliknite ľavým tlačidlom myši a pohybom nastavte veľkosť písma na vyššiu, resp. nižšiu.

Zobrazenie kurzora na zmenu veľkosti písma v zozname skladových kariet.

 

Zmena veľkosti písma v jednotlivých zoznamoch aplikácie iKelp

Write by Author / Vytvorené by