Pokladňa a Sklad
 

Odbyt - čiastočné vyúčtovanie objednávky

V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné čiastkové vyúčtovanie dokladu.

Popis situácie

Čiastočné vyúčtovanie je vhodné napr. vtedy, ak je vytvorená objednávka pre zákazníka, ktorú potrebujete čiastočne vydodať, pretože ešte nemáte na sklade všetok tovar od dodávateľa. Vyúčtujú sa tak len položky ktoré máte na sklade, s tým, že objednávka zostane otvorená, no položky ktoré z nej už boli vyúčtované sa označia a nebudú sa teda druhý krát účtovať.

Riešenie

 1. Účtované položky - zadajte množstvo, ktoré sa bude reálne zákazníkovi účtovať v stĺpci "Mn. sprac". (Pomocou filtra v záhlaví, si viete filtrovať položky, napr. ktoré sú skladom, a viete tak hneď určiť, ktoré položky je možné okamžite vyúčtovať. Pozor, po aplikovaní filtra "skladom" sa zobrazia len položky, ktoré je možné plne vysporiadať a je na sklade dostatočné množstvo. Ak sa na sklade menej kusov ako je objednaných zákazníkom, je použiť ďalšie dostupné filtre.)
  • Ak sa na sklade nachádza dostatočné množstvo, ktoré bude účtované zákazníkov, Mn. sprac sa zobrazí zelenou farbou. V opačnom prípade je červené.
 2. Uložte objednávku - kliknite na tlačidlo Uložiť.
 3. Vyúčtovanie - vyberte danú objednávku a kliknite na tlačidlo Vyúčtovať.
  • Ak boli nadefinované množstvá správne, aplikácia zobrazí pred vyúčtovaním hlásenie, či si prajete aplikovať predpripravené množstvá pre spracovanie.
 4. Vyberte spôsob účtovania tovaru.
  • V zozname položiek je v stĺpci "Vy." je vidieť, ktoré položky a aké množstvá budú účtované.
 5. Vytvorenie faktúry - kliknite na tlačidlo Vyúčtovať.
  • Aplikácia zobrazí hlásenie, že niektoré položky nebudú účtované, kliknite na tlačidlo Áno. (Čo je v tomto prípade v poriadku, budú účtované ďalším dokladom.)
  • Vytvorí sa faktúra, ktorá bude obsahovať len účtované položky, teda len tie na ktorých bolo nahodené "Mn. spracované" v objednávke.
  • Automaticky po vyúčtovaní sa na objednávke v stĺpci "Mn. dod." doplní množstvo, ktoré bolo vyúčtované. (Položky, ktoré boli celkovo vybavené, sú označené zelenou farbou.)
 6. Doúčtovanie nedodaného tovaru - ak došlo k naskladneniu aj zostávajúcich položiek z obejdnávky, nie je už potrebné vypĺňať žiadne množstvá v stĺpci "Mn. sprac." ale priamo sa kliknutím na tlačidlo Vyúčtovať objednávka vyúčtuje.
  1. Na otázku "Prajete si aplikovať pred pripravené množstvá na spracovanie?" môžte odpovedať Nie a do dokladu sa automaticky doplnia množstvá položiek, ktoré je potrebné doúčtovať. (Nakoľko už v objednávke neboli definované množstvá položiek, kliknutím na tlačidlo Nie sa automaticky doúčtujú nedododané položky a príslušné množstvá.)
  2. Zobrazí sa hlásenie, že niektoré položky nebudú účtované. Kliknite na tlačidlo Áno. (Jedna položka, bola komplet vyúčtovaná predchádzajúcou faktúrou.)
 7. Po úplnom vyúčtovaní sa zmení stav objednávky a vytvorí sa nová faktúra v poradí s doúčtovanými položkami.
Write by Author / Vytvorené by