Pokladňa a Sklad
 

Odbyt - odstránenie a odovzdanie

Vytvorené odberateľské doklady je možné ukončiť tromi spôsobmi:

  • vyúčtovanie - viacej o tomto spôsobe sa dozviete v návode Odbyt - preklopenie a vyúčtovanie.
  • odstránenie - kliknutím na daný doklad a následným kliknutím na úkon Odstrániť sa odstráni označený doklad. Pozor! Neodporúčame odstraňovať doklady, pretože sa stratí informácia, že bol vytvorený doklad konkrétnemu zákazníkovi.
  • odovzdanie - kliknutím na daný doklad a následným kliknutím na úkon Odovzdať sa označený doklad označí ako vybavený a jeho stav sa prepne na Vydaná. Ak doklad obsahoval rezervované položky, tieto sú uvoľnené.

odberatelske_odbytove_doklady

Odstránenie a odovzdanie odberateľského odbytového dokladu popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by