Pokladňa a Sklad
 

Odbyt - preklopenie a vyúčtovanie

Výpočet dostupnosti

Pred samotným vyúčtovaním dokladu je vhodné najprv skontrolovať dostupnosť jednotlivých položiek dokladu. Najjednoduchší spôsob je kliknúť na daný doklad pravým tlačidlom a následne kliknúť ľavým tlačidlom na možnosť Výpočet dostupnosti. Takisto je možné skontrolovať dostupnosť viacerých dokladov naraz. Stačí iba označiť tieto doklady v označovacom stĺpčeku, kliknúť pravým tlačidlom na niektorý z dokladov a následne kliknúť ľavým tlačidlom na možnosť Výpočet dostupnosti - označených.

Po výpočte dostupnosti sa v každom testovanom doklade zobrazí zodpovedajúca farba v stĺpci S. Ak je táto farba:

  • zeléná, označuje že všetky nedodané položky sú na sklade a je teda možné objednávku expedovať
  • modrá, znamená to že niektoré položky z dokladu nie sú v dostatočnom množstve na sklade pre úplné vybavenie dokladu. 
  • červená, ani jedna položka z tohto dokladu nie je na sklade v požadovanom množstve. 

vypocet_dostupnosti

Preklopenie na iný doklad

Prakticky ktorýkoľvek doklad je možné preklopiť na iný doklad. Preklápaný doklad je možné uzatvoriť a tým sa jeho stav zmení na Preklopená. Ak preklápaný doklad obsahoval položky, ktoré mali rezervácie na sklade, tak sa tieto rezervácie presunú do novovytvoreného dokladu. Po preklopení sa pôvodný doklad stane vybaveným, a teda ho bude možné vidieť až po zaškrtnutí možnosti V v hornej časti Filtre.

Preklopenie dokladu vykonáte kliknutím na daný doklad, tým sa označí. Následne kliknite pravým tlačidlom na úkon Nová. Zobrazia sa možnosti, kde môžete vytvoriť nový doklad bez uzatvorenia, a teda sa iba vyplnia údaje podľa označeného dokladu, alebo s uzatvorením. Ďalej už môžete pracovať s týmto dokladom.

ponuka_s_uzatvorenim_do_objednavky

Viacej o vytváraní odbytových dokladov sa dozviete v návode Odbyt - predstavenie, nová objednávka a zákazka.

Vyúčtovanie dokladu

Doklad vyúčtujete kliknutím na daný doklad a následným kliknutím na úk.on Vyúčtovať. Zobrazí sa okno Vyúčtovanie, kde sú už predvyplnené údaje podľa účtovaného dokladu. Teraz už stačí iba zvoliť akým typom dokladu chcete účtovať. Na záver môžete ešte upraviť napríklad cenu, prípadne zľavu a kliknúť na úkon Vyúčtovať. V prípade, že nechcete vyúčtovať celý doklad, ale iba niekoľko kusov položiek, tak zmeňte ich množstvo a ukončite vyúčtovanie. Pôvodný doklad sa týmto spôsobom nevyúčtuje celý a neskôr je treba vyúčtovať zostávajúce položky. Ak vyúčtujete celý doklad, jeho stav sa zmení na Vydaná a doklad sa stane vybaveným. Doklad je možné vyúčtovať aj čiastočne. Viac o tejto možnosti popisuje článok Odbyt - čiastočné vyúčtovanie.

vyuctovanie

Doklad vytvorený vyúčtovaním je možné nájsť v zozname dokladov, ktorého popis nájdete v návode Doklady - predstavenie a prvé vytvorenie dodacieho listu. Ďalej je možné s týmto dokladom pracovať, vytvárať faktúry, a pod. Popis jednotlivých možností vyúčtovania dokladu popisuje nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by