Pokladňa a Sklad
 

Odbyt - strom dokladov

Ak chcete riešiť väčší projekt, ktorý bude rozdelený na viacero menších odberateľských dokladov je vhodné použiť zaraďovanie dokladov do stromu. Ak máte označený niektorý doklad a kliknete na úkon Nová a následne vyberiete niektorú z možností zobrazených po ukázaní myšou na poslednú možnosť (táto možnosť má názov typu aktuálne označeného dokladu). Následne z týchto možnosti vyberte a vytvorte nový doklad. Vytváranie nového odberateľského dokladu je podrobne popísané v návode Odbyt - predstavenie, nová objednávka a zákazka.

strom_dokladov_tvorenie

Takýmto spôsobom sa dá vytvoriť strom, kde jednotlivé doklady spadajú pod nadradené doklady. Tento strom je možné zobraziť po kliknutím pravým tlačidlom na niektorý z dokladov a následným kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť Strom. Odporúčame si usporiadať okná podľa nasledujúceho obrázka pre jednoduchšiu orientáciu. Po kliknutí na niektorý doklad sa v danom strome zobrazí kompletný strom, do ktorého spadá aj tento označený doklad.

strom_dokladov

Prácu so stromom dokladov popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by