Pokladňa a Sklad
 

Odbyt - zoznam a súpisky

Odberateľské odbytové doklady je možné vytlačiť do zoznamu. Ak chcete vytlačiť tento zoznam dokladov, označte doklady, ktoré chcete tlačiť. Následne kliknite na úkon Zoznam / S. Zobrazí sa okienko Zoznam, kde z rozbalovacieho zoznamu vyberte aký typ zoznamu chcete tlačiť a následne kliknite na Tlač. Kliknutím pravým tlačidlom na Tlač sa zoznam iba zobrazí na obrazovke. Kliknutím na Výpočet sa zobrazia sumárne informácie o dokladoch.

odberatelske_doklady_zoznam

Kliknutím pravým tlačidlom na úkon Zoznam / S. sa zobrazí okno pre tvorbu súpisiek. Tvorba a použitie súpisiek je veľmi jednoduché a ich filozofia je zhodná v celej aplikácii, preto Vám stačí preštudovať návod Adresár - súpiska - vytvorenie, úprava a odstránenie.

Write by Author / Vytvorené by