Pokladňa a Sklad
 

Doklady - storno (ECR OFFLine uzávierka z registračnej pokladnice)

V prípade, že došlo k duplicitnému vyčítaniu predajov z registračnej pokladnice, resp. duplicitnému zápisu ECR OFFline dokladov, je možné tieto doklady len stornovať, nie je možné ich vymazať. Doklady vytvorené cez ECR - On-line je možné refundovať iným spôsobom. Tento postup nájdete v návode Doklady - úprava a refund (ECR - On line). Ak potrebujete stornovať dodací list, alebo faktúru, postupujte podľa návodu Doklady - storno a zmazanie (dodací list, faktúra, dobropis).

Storno dokladu - povolenie práv pre užívateľa

Pre takto vytvoreného dokladu v databáze je potrebné aby bolo v aplikácii nastavené:

  1. Užívateľ musí mať právo na stornovanie dokladov. (Aktívne nastavenie pre stornovanie Finančných dokladov. Bližšie informácie o konfigurácii práv pre užívateľov aj s vysvetlením sa dozviete v článku Nastavenia - Užívatelia.)
  2. Užívateľ musí mať právo na zmenu zámku na finančných dokladoch. (Aktívne nastavenie L - Finančné doklady, Možnosť meniť zámok proti úprave.)
V prípade, že daný užívateľ má tieto práva aktívne, je následne možné duplicitný doklad v zozname dokladov stornovať. Pre stornovanie je však potrebné najprv doklad, ktorý má byť stornovaný odomknúť.

Odomknutie a storno dokladu

  1. Kliknite na daný doklad v stĺpci "Číslo" pravým tlačidlom myši.
  2. Vyberte možnosť - Zmena zámku na doklade.
  3. Nastavte stav na "Otvorený" a kliknite na tlačidlo Zmeň.
  4. Označte doklad, a kliknite na tlačidlo Storno pravým tlačidlom myši.

Po vykonaní týchto krokov sa do databázy zapíše storno dokladu s väzbou na pôvodný doklad v opačnej, zápornej hodnote.

Write by Author / Vytvorené by