Pokladňa a Sklad
 

Predaj - Off-line - denná uzávierka

Pod pojmom denná uzávierka sa v aplikácii rozumie vyčítanie denných predajov (obratov) z pokladnice. Ak počas dňa došlo na pokladni k predaju niektorých položiek, je potrebné na konci dňa tieto predaje z pokladnice vyčítať, aby sa tovar odpísal zo skladu. Následne sa tak na jednotlivých položkách zobrazí aktuálne skladové množstvo.

Denná uzávierka (Vyčítanie obratov z pokladnice)

 1. Kliknite na tlačidlo Sklad v menu aplikácie a vyberte z ponuky možnosť Registračné pokladne.
 2. Následne vyberte možnosť Denná uzávierka.
 3. Zobrazí sa formulár pre vyčítanie položiek z pokladnice.
 4. Pred samotným vyčítaním nastavte v hornej časti akým druhom pohybu budú položky odpísané zo skladu. (Pre registračné pokladnice je predvytvorený druh v aplikácii ECR OFFline. Vždy používajte rovnaký druh! Následne je možné v zozname finančných dokladov, ikona D na nástrojovej lište zobraziť jednotlivé doklady. Ak robíte vyčítanie predajov na dennej báze, máte tak prehľad o tržbách v jednotlivých dňoch na jednom mieste.)
 5. Kliknutím na tlačidlo Vyčítať sa začnú z pokladnice vyčítavať predaje.
  1. Ak je v aplikácii nastavených viacero pokladní, nastavte druh pre tú pokladňu, ktorú chcete vyčítať. Následne po kliknutí na tlačidlo Vyčítať sa zobrazí zoznam aktívnych pokladní. 
  2. Kliknite na pokladňu, ktorej predaje sa majú vyčítať a kliknite na tlačidlo Vybrať.
 6. Po úspešnom vyčítaní sa v tabuľke v záložke Položky zobrazia všetky predané položky s množstvami a celkovým obratom za položku. V hornej časti okna, nad tabuľkou, je vidieť celkový obrat za daný deň. Tento údaj môžete porovnať s dennou uzávierkou na pokladni.
  1. V prípade, že sa niektoré položky nepodarí aplikácii spárovať s kartami v aplikácii, zobrazí sa hlásenie. Následne je možné ručne spárovať vyčítanú položku s kartou v aplikácii kliknutím na ikonu ... a výberom karty zo zoznamu. Týmto sa vyčítané predaje odpíšu z danej karty, ale medzi položkami nevznikne žiadne väzba! Odporúčame teda následne problém dohladať a odstrániť aby sa neopakoval pri opätovnom vyčítaní predajov z pokladnice. (Vytvorením karty v aplikácii, nastavením správneho PLU podľa položky na pokladni a pod.)
    • Táto situácia môže nastať napr. ak došlo k zmene PLU v aplikácii, prípadne bola niektorá položka vytvorená priamo na pokladni, ale nebola na pokladňu odoslaná z aplikácie a teda aplikácie na základe PLU vyčítaného z pokladnice nedokáže položku priradiť k žiadnej karte. 
 7. Kliknutím na úkon Uložiť sa uloží denný obrat.


 1. Následne je v zozname dokladov možné vidieť záznam dennej uzávierky. Viacej o dokladoch sa dozviete v návode Doklady - predstavenie a prvé vytvorenie dodacieho listu.
 2. Po kliknutí na tento doklad (tým sa označí) a následnom kliknutí na úkon Položky sa zobrazí okno Položky dokladu. Tu je možné vidieť predané položky z dennej uzávierky.

Podrobný postup vyčítania dennej uzávierky popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by