Pokladňa a Sklad
 

Predaj - Off-line - denná uzávierka

Dennú uzávierku je možné v aplikácii vykonať v okne Denná uzávierka. To zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie, následným kliknutím na možnosť Registračné pokladne a ďalším kliknutím na možnosť Denná uzávierka.

Pred samotným vyčítaním nastavte v hornej časti akým druhom pohybu budú položky odpísané zo skladu.

denna_uzavierka

Po kliknutí na úkon Vyčítať sa postupne vyčítajú všetky aktívne pokladnice. Ak máte aktívnu a pripojenú iba jednu pokladnicu, automaticky sa vyčíta iba táto pokladnica. Po úspešnom vyčítaní sa v tabuľke zobrazia všetky predané položky s množstvami a celkovým obratom za položku. V hornej časti okna, nad tabuľkou, je vidieť celkový obrat za daný deň. Tento údaj môžete porovnať s dennou uzávierkou na pokladni.

denna_uzavierka

Kliknutím na úkon Uložiť sa uloží denný obrat a v prípade aktivovaného automatického vyčítavania elektronického žurnálu sa vyčíta aj tento žurnál.

Následne je v zozname dokladov možné vidieť záznam dennej uzávierky. Viacej o dokladoch sa dozviete v návode Doklady - predstavenie a prvé vytvorenie dodacieho listu.

denna_uzavierka_v_dokladoch

Po kliknutí na tento doklad (tým sa označí) a následnom kliknutí na úkon Položky sa zobrazí okno Položky dokladu. Tu je možné vidieť predané položky z dennej uzávierky.

denna_uzavierka_v_dokladoch

Podrobný postup vyčítania dennej uzávierky popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by