Pokladňa a Sklad
 

Predaj - Off-line - export skladových kariet

Off-line predaj je taký predaj, pri ktorom sa do registračnej pokladnice najprv naplnia skladové karty. Následne je možné predávať samostatne cez pokladnicu, bez nutnosti používania aplikácie. Neskôr je možné vyčítať predané množstvá a urobiť denné alebo mesačné uzávierky.

Nastavenie registračnej pokladnice pre Off-line predaj podrobne popisuje nasledovný článok: Nastavenia - Off-line predaj.

Export položiek do pokladnice

Pri Off-line predaji je nutné naplniť registračnú pokladnicu skladovými kartami, ktoré boli vytvorené v aplikácii. Pred samotným plnením je však nutné, aby dané skladové karty mali správne nastavené údaje, ktoré budú nahrané do pokladnice. Tieto údaje je vhodné vypĺňať už pri zakladaní skladových kariet. V závislosti od typu zariadenia sa posielajú iba údaje, ktoré podporuje daná pokladnica. Podrobnosti o údajoch skladovej karty potrebných pre registračnú pokladnicu nájdete v návode Skladové karty - úprava karty pre registračnú pokladnicu.

 1. Otvorte si zoznam skladových kariet kliknutím na ikonuo K na nástrojovej lište. Základné informácie o tomto okne sa dozviete v návode Skladové karty - predstavenie
 2. Ak máte vybranú, alebo označené položky kliknite na tlačidlo OFF-line
 3. Zobrazí sa okno Off-line, kde vyberte ktoré položky chcete exportovať. 
  • Aktuálne - používa sa najmä pri zmene predajnej ceny jednej konkrétnej položky, napríklad pri akciovom cenníku.
  • Označené - používa sa najmä pri zmene predajných cien viacerých skladových kariet.
  • Všetky - používa sa pri najmä pri prvom plnení registračnej pokladnice.
 4. Ak chcete najprv všetky položky v registračnej pokladnici vymazať, zaškrtnite zaškrtávacie okienko Zmazanie
 5. Následne kliknite na tlačidlo Export
  • Ak máte definovaných viacero pokladníc zobrazia sa možnosti so všetkými aktívnymi pokladnicami. Následne kliknite na pokladnicu, ktorú chcete naplniť. Ak na tlačidlo Export kliknete pravým tlačidlom, zvolené skladové karty sa naplnia do všetkých aktívnych pokladníc.

Odporúčame Vám, ak máte niektoré skladové karty označené ako Zákaz predaja, poslať do registračnej pokladnice aj tieto karty. Následne sa daná karta (jej PLU) označí ako zakázaná a nebude možné ju nablokovať. Viacej o zákaze predaja sa dozviete v návode Skladové karty - zákaz predaja.

poslanie_skladovych_kariet_do_pokladnice

Posielanie skladových kariet do zariadenia podrobne popisuje aj nasledovné video.

Do registračnej pokladnice je možné poslať aj skladové karty hneď po prijme. Viacej o tejto možnosti nájdete v návode Príjem - možnosti tlačidla Off-line.

Write by Author / Vytvorené by