Pokladňa a Sklad
 

Skladové karty - úprava karty pre registračnú pokladnicu

Pri používaní aplikácie v spojení s registračnou pokladnicou, je nutné nastaviť jednotlivým skladovým kartám údaje pre túto pokladnicu. Aby bolo možné správne identifikovať karty vyčítané z pokladne pri Off-line predaji, prípadne bolo možné na pokladni vyhľadať kartu pomocou EAN kódu a pod. Tieto údaje sa nastavujú skladovej karte. Nižšie vám jednotlivé nastavenia bližšie predstavíme.

Nastavenia na karte pre pokladnicu

 1. Otvorte si zoznam skladových kariet kliknutím na tlačidlo K na nástrojovej lište 
 2. Kliknite na kartu ktorej údaje chcete upravovať dojklikom, prípadne kliknite na tlačidlo Upraviť na spodnej lište. 

Skladova_karta_skupiny

V časti Údaje pre pokladňu budeme zadávať potrebné informácie pre registračnú pokladnicu:

Pretože existujú rôzne štandardné čiarové kódy, ktorých definovaná dĺžka je 8, alebo 13 znakov, sú okienka pre zadanie týchto kódov opticky rozdelené aby sa predišlo prípadným chybám pri zadávaní týchto kódov. Takisto každá pokladnica podporuje rôzne dĺžky názvov položiek a preto je aj okienko Názvu položky opticky rozdelené na najčastejšie veľkosti názvov.

  • Čiar. kód - zadajte čiarový kód.
  • Názov položky - tento názov sa pred vyplní už pri zadaní názvu skladovej karty pri jej zakladaní. Je však nutné upraviť Názov položky pre registračnú pokladnicu na dĺžku akú podporuje daná pokladnica.
   • (napríklad: "Minerálna voda 1,5l" upravte na "Min. voda 1,5l")
  • Čiar. kód balenia - tento kód je využívaný pri predaji celých balení. Pozor! Je dôležité zadať počet kusov v balení, ktoré môžete vyplniť v časti Skladová karta v okienku Balenie. Ďalej je nutné upozorniť, že čiarový kód balenia je použiteľný iba pri ON-line predaji (priame prepojenie aplikácie s pokladnicou a predaj prostredníctvom aplikácie).

   Pri odsnímaní čiarového kódu balenia sa potom zo skladu odpíše počet kusov v balení.

  • PLU - číslo položky v pokladni. Tento údaj sa pred vyplní už pri zadaní kódu skladovej karty pri jej zakladaní, alebo aplikácia sama doplní najbližšie možné číslo.
  • QPLU - rýchle PLU. Je vhodné zadať v prípade, že pokladnica podporuje funkciu rýchlych PLU.
    • Pri zadní čísla nula, sa táto funkcia nebude používať.
  • Obj. v MJ - objem v mernej jednotke. Slúži na výpočet ceny na mernú jednotku.
   • Túto funkciu je najlepšie vysvetliť na príklade. V prípade, že predávate napríklad minerálnu vodu 1,5l, tak je jej merná jednotka ks, pretože ju predávame v kusoch fliaš (táto merná jednotka sa zadáva pri vytváraní skladovej karty). Z toho vyplýva, že objem v mernej jednotke (Obj. v MJ) je 1,5. Následne aplikácia vypočíta aká je cena na jednu mernú jednotku. To znamená, že ak napríklad minerálna voda 1,5l stojí 1,5 €, tak cena za jeden liter je 1,0 € (1,0 €/L). To že to je cena za jeden liter (L) sa udáva v nasledujúcom okienku.
  • MJ - označenie mernej jednotky pri prepočte ceny na jednu mernú jednotku. Slúži iba na informovanie pri zobrazení tejto ceny.

Cena na jednu mernú jednotku je následne využívaná napríklad pri tlači cenoviek.

 • Skupina - je možné skladovú kartu zaradiť do skupiny. Tieto skupiny je možné definovať v nastaveniach, pričom nie je obmedzený ich počet a je možné im zadať vlastné názvy.

V sekcii Nastavenie správania je možné nastaviť tri jednoduché vlastnosti:

  • Možnosť zadávať množstvo v balení pri predaji - pri ON-line predaji prostredníctvom registračnej pokladnice je možné zadať množstvo v balení.
  • Možnosť zadávať množstvo v balení pri príjme - pri príjme tejto skladovej karty je možné zadať množstvo v balení.
  • Predaj zlomkového (necelého) množstva - pri ON-line predaji je možné zadať zlomkové množstvo (napríklad 0,5 metra). Túto funkciu podporujú aj niektoré registračné pokladnice.
   • Napríklad pri predaji fľaše minerálnej vody nie je možné predávať zlomkové množstvo, a preto nesmie byť táto možnosť zaškrtnutá.

Zákaz predaja

Skladovú kartu je možné označiť, tak že už nebude možné ju ďalej predávať a toto nastavenie sa aplikuje aj pri najbližšom plnení registračnej pokladnice. Toto nastavenie zapnete v časti Skladová karta zaškrtnutím zaškrtávacieho okienka Zp. (Zákaz predaja).

Viacej o zákaze predaja sa dozviete v návode Skladové karty - zákaz predaja.

Podrobný popis týchto nastavení údajov pre registračnú pokladnicu popisuje aj nasledovné video.

Posielanie skladových kariet do registračnej pokladnice podrobne popisuje návod Predaj - Off-line - export skladových kariet.

Write by Author / Vytvorené by