Pokladňa a Sklad
 

Hlásenie aplikácie: Položka má nízku predajnú cenu

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné predávať tovar ktorý má veľmi nízku predajnú cenu bez toho, aby ste museli obsluhe povoliť predaj pod minimálnu maržu. Aplikácia Vám položku z dôvodu nízkej predajnej ceny nedovolí predať? Ako túto situáciu riešiť bez toho, aby ste museli obsluhe povoliť predaj pod minimálnu maržu na všetkých skladových kartách? 

Popis situácie

Najčastejšie na tento scenár natrafíte pri cigaretách, kde je veľmi malý rozdiel skladovej ceny oproti predajnej. V aplikácii je po inštalácii prednastavená 5% minimálna marža (túto maržu je samozrejme možné znížiť, alebo zvýšiť) a ak sa pod túto maržu pokúšate predať tovar, systém Vás na to automaticky upozorní hlásením "Položka má nízku predajnú cenu". (Napr. nakúpili ste tovar, kde Vaša skladová cena je 2,90€. Výrobcom je stanovená predajná cena 3€, ktorú nemôžete prekročiť. Marža na tovare je teda len 3,4% a systém Vás pri predaji upozorní.)

Riešenie

Túto situáciu je možné vyriešiť tromi spôsobmi:

  1. Zvýšenie predajnej ceny, čím sa automaticky navýši aj marža na položke.
  2. Povolenie predaja pod minimálnu maržu v nastaveniach práv užívateľov. (Toto nastavenie sa aplikuje danému užívateľovi / skupine, po jeho aktivovaní nebude aplikácia kontrolovať predaj pod min. maržu.)
    • Dané nastavenie je potrebné zmeniť užívateľovi / skupine v nastaveniach aplikácie. (V menu aplikácie iKelp Predajca kliknite na možnosť Nastavenia -> Nastavenia -> Užívatelia -> Vyberte konkrétneho užívateľa / skupinu -> záložka Predaj -> Predaj pod minimálnu maržu (nekontrolovať maržu pri predaji.)
  3. Na skladových kartách je možné uzamknúť jednotlivé predajné ceny. To znamená, že pri predaji sa marža nebude kontrolovať. 
    • Vyhľadajte skladovú kartu v zozname skladových kariet a otvorte ju na úpravu.
    • Aktivujte nastavenie "Uzamknutie ceny" pridaním fajky k príslušnej predajnej cene 1, 2 alebo 3.

Zmenou nastavenia zabezpečíte, že iný tovar nebude predávaný na prevádzke pod minimálnu maržu. 

Zobrazenie nastavenia uzamknutia predajnej ceny na skladovej karte.

Zobrazenie nastavenia pre možnosť uzamknutia predajnej ceny na skladovej karte.

 

Write by Author / Vytvorené by