Pokladňa a Sklad
 

Predaj akciových balení za zvýhodnenú cenu

V aplikácii iKelp Predajca je možné realizovať predaj aj tzv. akciových balení. Čo to v praxi znamená? Na zvýšenie predaja by ste radi predávali jeden druh tovaru a to spôsobom, že ak si zákazník zakúpi väčšie množstvo jedného druhu tovaru dostane výhodnejšiu cenu.

Popis situácie

Vašim zákazníkom chcete predávať tovar v tzv. zvýhodnených (akciových) baleniach. Ak si Váš zákazník zakúpi napr. horalku, cena pri jednom alebo dvoch kusoch bude napr.  0,45€. Ak si však zákazník kúpi tri kusy dostane tretí kus v nižšej cene napr. 0,20€. Cena za nákup tak nebude 1,35€ ale len 1,10€.

Nastavenie

Tento scenár je možné vyriešiť v aplikácii pomocou tzv. receptúr,pričom túto budete na pokladni predávať do mínusu a na konci dňa spravíte vysporiadanie, odpis tovaru z tovarovej karty.

  • Založte si skladovú kartu "Horalka", ktorú budete predávať ako bežný tovar a na ktorú budete tovar naskladňovať od dodávateľa.
  • Založte si skladovú kartu typu R - receptúra / výrobok. (Pomenujte si ju napr. "Horalka pack").
  • V záložke Receptúra na skladovej karte pridajte skladovú kartu "Horalka", z ktorej sa bude receptúra skladať a nastavte príslušný počet kusov ktorý Vám bude do receptúry vstupovať.

Viac informácii o skladových kartách a o ich vytváraní sa dočítate v týchto návodoch Skladové karty - nová karta a Skladové karty - receptúra.

Scenár použitia

Na pokladni budete mať teda dve skladové karty a je na obsluhe aby pri predaji vybrali správnu kartu. Ak si teda zákazník zakúpi tri kusy horalky, obsluha vyberie pri predaji "Horalka pack" a táto karta sa bude odpisovať do mínusu. Je však potrebné aby obsluha mala predaj do mínusu povolený. (Viac o povolení nastavenia predaja do mínusu sa dočítate v návode Nastavenie - Povolenie predaja do mínusu). V skladových kartách teda budú predané dva kusy zo skladovej karty "Horalka pack" a následne je potrebné vykonať tzv. vysporiadanie receptúry, ktoré zabezpečí odpísanie požadovaného počtu kusov z tovarovej karty horalka.

Ak ste teda mali na sklade 10ks horaliek, dvaja zákazníci si zakúpili akciové balenie horaliek a jeden zákazník si zakúpil dve, po vysporiadaní receptúr budete mať na sklade 2 horalky a množstvo na receptúrnej karte bude nulové.

Viac o vysporiadaní a nastavení receptúr sa dočítate v tomto návode: Výroba - predstavenie

Write by Author / Vytvorené by