Pokladňa a Sklad
 

Predaj - snímač čiarového kódu

V tomto článku opíšeme používanie snímača čiarového kódu v oknách:

 • Skladové karty - použitie snímača na vyhľadanie tovaru
 • Skladová karta - použitie snímača na nastavenie čiarového kódu tovaru
 • Predaj - použitie snímača na pridanie položky do účtenky.
Ak snímač čiarového kódu (a s tým spojený aj mód predaja) ešte nemáte nastavený, nastavte ho pomocou článku Nastavenia - snímač čiarového kódu. V tomto článku už nastavenia opisovať nebudeme.

Použitie snímača v zozname skladových kariet

Ak sa nachádzate v zozname skladových kariet a odsnímate čiarový kód, aplikácia Vás presunie na skladovú kartu, ktorá má daný čiarový kód nastavený. Veľmi ľahko tak viete nájsť potrebnú skladovú kartu.

Použitie snímača na skladovej karte

Aby predaj cez čiarové kódy fungoval, musíte na skladové karty nahrať (nastaviť) čísla čiarových kódov daného tovaru. Keď máte otvorenú skladovú kartu, platí pre snímač čiarového kódu pravidlo, že po odsnímaní čiarového kódu vpíše čiarový kód tam, kde ste postavený kurzorom myši.

Ak chcete nastaviť skladovej karte jej čiarový kód, otvorte skladovú kartu a v prvej záložke sa kurzorom myši postavte do poľa Čiar. kód v sekcii Údaje pre pokladňu/databanku/tlač štítkov. Následne odsnímajte čiarový kód, ktorý sa do poľa vpíše. Obdobným spôsobom nastavíte aj čiarový kód balenia.

Ak potrebujete jednému tovaru nastaviť viacej čiarových kódov, prepnite sa do záložky Rozšírené. V zozname vlastností, sú vlastnosti skladovej karty. Ak má skladová karta viacej hodnôt niektorej vlastnosti, potom ich do hodnôt napíšte všetky a oddeľte ich bodkočiarkou. Ak má teda skladová karta viac čiarových kódov, postavte sa do vlastnosti Čiarový kód / MJ a zadajte (odsnímajte) postupne všetky čiarové kódy a oddeľte ich bodkočiarkou. Dva čiarové kódy potom vyzerajú zapísané takto: 9001378180104; 9120022223193. Medzera pred alebo za čiarovým kódom sa ignoruje.

Použitie snímača pri predaji

Snímač čiarového kódu je možné použiť v dvoch módoch:

 • Normálny- pri normálnom predaji sa po odsnímaní čiarového kódu vyplnia informácie o kóde karty, názve karty a ceny karty. Nová položka však nie je okamžite pridaná do účtenky a predavač musí pridanie skladovej karty do účtenky potvrdiť manuálne (cez klávesnicu alebo myš). 
  • Po odsnímaní čiarového kódu sa aplikácia postaví do poľa pre zadanie množstva (alebo do poľa pre zadanie zľavy, ak to máte povolené)
  • Normálny mód je vhodný, ak používate snímač čiarového kódu menej často, alebo potrebujete často upravovať cenu alebo zľavu tovaru.
 • Rýchly- pri rýchlom móde predaja sa tovar po odsnímaní čiarového kódu okamžite pridá do položiek účtenky. Užívateľ môže pred odsnímaním kódu zmeniť množstvo tovaru (napríklad na 2ks) a odsnímať čiarový kód potom, čím pridá dva kusy daného tovaru. 
  • Tento mód je rýchlejší a oveľa vhodnejší, ak sa predáva pomocou snímača čiarového kódu a nepotrebujete často meniť cenu a zľavu tovaru.
  • Po pridaní tovaru do účtenky môžete stále meniť cenu, zľavu alebo množstvo tovaru.
  • Ak máte zapnutý rýchly mód predaja, vidíte nad políčkom pre zadávanie názvu tovaru zelený prúžuk. Tento prúžok znamená, že je zapnutý rýchly mód predaja.
  • Ak chcete zapnúť rýchly mód predaja postavte sa kurzorom myši do políčka pre zadávanie názvu tovaru a stlačte kombináciu kláves CTRL + I (I ak Iveta). Rovnakým spôsobom rýchly mód predaja aj vypnete.
  • Nezabudnite, že ak chcete zmeniť množstvo tovaru, napíšte množstvo tovaru do políčka Množ. pred odsnímaním čiarového kódu tovaru.
Pre oba režimy (normálny aj rýchly) platí:
 • Aby odsnímanie čiarového kódu fungovalo, nie je potrebné, aby ste stáli kurzorom myši na niektorom konkrétnom prvku v okne. Nesmiete však stáť kurzorom v zozname položiek účtenky. Ak stojíte v zozname položiek a chcete pridať novú položku, musíte pred odsnímaním čiarového kódu prejsť do poľa pre kód tovaru alebo pre názov tovaru.
 • Pri používaní snímača čiarového kódu, nie je potrebné, aby bolo vybraný konkrétny typ identifikátora (Čiarový kód, PLU, Kód, Výrobné číslo) nad políčkom pre zadávanie kódu tovaru.
 • Ak ste kurzorom myšli v zozname položiek a odsnímate čiarový kód tovaru, aplikácia sa postaví na záznam príslušného tovaru s odsnímaným čiarovým kódom. Ak sa v zozname položiek takýto tovar nenachádza, aplikácia na to upozorní.
 • Ak odsnímate čiarový kód, ktorý sa v databáze nenachádza, otvorí sa zoznam skladových kariet, aby ste mohli tovar nájsť ručne.

Okno Predaj, na ktorom je zapnutý rýchly mód predaja.

Všimnite si, že keď je zapnutý rýchly mód predaja, aplikácia je kurzorom stále postavená v pole pre zadávanie množstva tovaru, aby ste pred odsnímaním čiarového kódu mohli jednoducho meniť množstvo tovaru, ktoré sa pridá do účtenky.

Predaj, príprava účtenky, rýchly mód

 

Vyhľadanie tovaru podľa čiarového kódu (ak snímač nefunguje)

Občas sa stane, že snímač nedokáže prečítať čiarový kód (čiarový kód je poškodený, deformovaný alebo zašpinený). V takomto prípade musíte pridať položku do účtenky ručne. Tovar môžete vyhľadať viacerými spôsobmi. Viac sa dozviete v článku Predaj - predstavenie a prvý on-line predaj. Jedným z nich je opísať čiarový kód tovaru.

Aby ste mohli zadávať čiarový kód, musíte mať pole pre zadávanie kódu správne prepnuté. Nad poľom pre zadávanie kódu tovaru je napísané, čo môžete do políčka písať. Do poľa je možné písať Čiarový kódPLUKódVýrobné číslo alebo Dodávateľský kód. Medzi týmito možnosťami môžete prepínať tak, že kliknete ľavým tlačidlom myši na názov toho, čo sa aktuálne zadáva. Názov sa zmení na ďalšiu možnosť v poradí. Druhou možnosťou je stlačiť klávesové skratky:

 • Stlačte kombináciu CTRL + A pre zadávanie kódu tovaru
 • Stlačte kombináciu CTRL + S pre zadávanie čiarového kódu tovaru
 • Stlačte kombináciu CTRL + D pre zadávanie PLU tovaru
 • Stlačte kombináciu CTRL + F pre zadávanie dodávateľského kódu tovaru
 • Stlačte kombináciu CTRL + G pre zadávanie výrobného čísla tovaru

Tovar pridáte podľa čiarového kódu takto:

 

 1. Ak nemáte prepnuté pole aby ste zadávali čiarový kód, stlačte kombináciu kláves CTRL + S.
 2. Opíšte čiarový kód zo zariadenia a stlačte klávesu Enter.
 3. Ak aplikácia čiarový kód pozná, presunie Vás do poľa pre zadávanie množstva. Ak zadaný čiarový kód v aplikácii neexistuje, zobrazí sa zoznam skladových kariet, aby ste mohli kartu nájsť podľa kódu alebo názvu.
Write by Author / Vytvorené by