Pokladňa a Sklad
 

Predaj - ukončenie predaja

Predaj je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Popis predaja a ukončenie platbou v hotovosti nájdete v návode Predaj - predstavenie a prvý ON-line predaj.

Platba platobnou kartou

Platbu platobnou kartou uskutočníte stlačením a držaním klávesy CTRL a následným stlačením klávesy F6.

Popis tejto klávesovej skratky, ako aj iné úkony a ich klávesové skratky zobrazíte klávesom F1. Opätovným stlačením klávesy F1 skryjete okno s popisom klávesových skratiek.

Zobrazí sa okno Výdavok kde je možné vidieť sumu platenú platobnou kartou, pričom platba v hotovosti je nulová. Popis kombinovanej platby kartou a hotovosťou nájdete nižšie v tomto návode.

platba-platobnou-kartou

Ukončenie predaja platobnou kartou popisuje aj nasledovné video.

Kombinovaná platba - hotovosťou, šekom, kartou

Kombinovaná platba umožňuje zaplatiť tovar rôznymi spôsobmi naraz. Túto platbu uskutočníte stlačením a držaním klávesy CTRL a následným stlačením klávesy F4. Zobrazí sa okno Ukončenie dokladu kde zadajte hodnotu platenú platobným terminálom do okienka Platobný terminál. Do okienka Šekom je možné zadať hodnoty šeku, respektíve darčekovej poukážky. V okienku Čiastka na úhradu vidíte hodnotu, ktorú je nutné zaplatiť v hotovosti.

platba-kombinovana

Kliknutím na tlačidlo Pokračovať sa zobrazí okno Výdavok, kde sú vidieť rozpísané hodnoty platené rôznymi spôsobmi. Zadaním hodnoty do okienka Platené hotovosť, ktorou zákazník platí, sa aktualizuje výdavok hotovosti, ktorý je treba zákazníkovi vydať.

platba-kombinovana-vydavok

Kombinovanú platbu popisuje aj nasledovné video.

Dodací list a faktúra

Predaj je možné taktiež ukončiť dodacím listom a jeho neskorším vyúčtovaním faktúrou alebo bločkom (hotovosťou), alebo priamo ukončením faktúrou. Pri ukončení predaja sa môže mierne líšiť cena s DPH v závislosti od typu ukončenia, pretože sa môže použiť iný spôsob výpočtu. Tieto typy ukončenia predaja vyžadujú zadať kontaktné údaje odberateľa. Tieto môžete vyplniť v záložke Kontakt, alebo je možné stlačením klávesy F7 zobraziť adresár, odkiaľ je možné odberateľa vybrať. Ďalej sa prepnite do záložky Údaje a tu vyplňte Formu úhrady.

vyber-formy-uhrady

Pri ukončovaní predaja dodacím listom vyberte typ ukončenia v ľavej spodnej časti okna Predaj na Dodací list a kliknite na úkon Ukončiť p.

ukoncenie-dodacim-listom

Postup vytvorenia faktúry je totožný s vytvorením dodacieho listu, iba pri ukončovaní predaja sa vyberie typ ukončenia Faktúra. Postup vytvorenia faktúry popisuje aj nasledovné video.

Dodací list je následne možné vyúčtovať bločkom - hotovosťou. V okne Predaj stlačte klávesu F9, ktorou zobrazíte okno Doklady, kde je možné vidieť všetky vytvorené doklady. Tu kliknite na ten dodací list, ktorý chcete vyúčtovať a kliknite na úkon Vybrať. Následne sa do okna Predaj vyplnia položky, ktoré obsahoval vybraný doklad. Teraz už stačí iba vybrať typ ukončenia ECR - On-line a ukončiť predaj kliknutím na tlačidlo Ukončiť p. Pri ukončovaní dokladu vytvoreného z dodacieho listu sa môžu mierne zmeniť ceny bez DPH z pôvodného dodacieho listu. Tento rozdiel je spôsobený iným spôsobom výpočtu cien. Dodací list je možné vyúčtovať aj faktúrou, ale táto možnosť sa dá vykonať v okne Doklady.

Vyúčtovanie dodacieho listu popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by