Pokladňa a Sklad
 

Prijímate na sklad rôzny tovar ale predávate ho ako jednu položku?

Potrebujete viesť na Vašej prevádzke presnú evidenciu toho, čo bolo vydané zo skladu kvoli prehľadu stavu jednotlivých tovarov, ale pri predaji tovar nepotrebujete striktne rozlišovať? V tomto návode Vám predstavíme spôsob ako je možné nakupovať tovar tak, aby ste mali v evidencii jednotlivé položky, ale pri predaji budete tovar predávať ako jednu položku. Prejdeme si nastavenie, predaj a následné vysporiadanie takýchto položiek.

Popis scenára

Prijímate na sklad rôzny tovar, napr. med. Na prevádzke máte jeden sklad a niekoľko barov a potrebujete evidovať kto si zo skladu zobral aký tovar aby ste si bary vedeli jednoducho skontrolovať a v prípade nezrovnalostí sa ľahšie dopátrali k vzniknutému rozdielu. Vytvorte si teda v aplikácii dve skladové karty "Med" napr. rozdelené podľa gramáže na 15g a 20g, ktorý budede Vašim zákazníkom predávať k čaju. Tu už je Vám ale jedno, ktorý z medov zákazník dostane, potrebné je aby vo finále sedel počet kusov ktoré si čašník/obsluha zobrala zo skladu. Vytvorte si skladovú kartu "Med", ktorá bude typu receptúra a budú na ňu naviazané obe skladové karty.

Nastavenia skladových kariet

 1. Vytvorte skladovú kartu "Med 15g".
 2. Vytvorte skladovú kartu "Med 20g".
 3. Vytvorte skladovú kartu "Med" ktorú budete predávať. Typ karty nastavte na R - Receptúra / Výroba.
  1. V záložke Receptúra danej skladovej karte nastavte príznak "Surovina".
  2. Pridajte kartu do príslušnej kategórie pre zobrazenie v dotykovom predaji.
  3. Na skladovej karte v záložke Receptúra pridajte skladové karty "Med 15g" a "Med 20g".
 4. Vytvorte skladovú kategóriu "Surovina - Predaj". (Táto kategória sa nebude zobrazovať v dotykovom rozhraní predaja, bude slúžiť len na filtrovanie skladových kariet na ktoré sa bude preskladňovať tovar a ktoré budú slúžiť na predaj.) 
  1. Pridajte do tejto kategórie skladovú kartu "Med".
Viac o vytváraní skladových kariet sa dočítate v návode Skladové karty - nová karta.

Riešenie situácie

V tomto návode Vám popíšeme scenár vysporiadania tovaru.

 1. Z danej skladovej karty Med sa predalo 5ks.
 2. Na skladových kartách Med 15g sú naskladnené 4ks, na skladovej karte Med 20g máte naskladnených 12ks.
 3. Vytvorte novú skladovú príjemku, kliknite na tlačidlo P na paneli aplikácie, následne kliknite na tlačidlo Nová.
 4. V novej príjemke vyberte druh Príjem výroba. (Pomenovanie druhu dokladu sa môže líšiť v závislosti od nastavenia v aplikácii, napr. Vysporiadanie receptúr, Príjem - receptúra, ...)
 5. Kliknite poľa Názov -> Enter. 
 6. Vyfiltrujte skladové karty v kategórii Surovina - Predaj.
 7. V zozname skladových aplikujte filter pomocou tlačidla Roz.
  1. Aplikujte filter v časti Množstvá -> Záporné stavy.
  2. Aplikujte filter v časti Typ karty -> R - Receptúra / Výroba.
  3. Filter aplikujte kliknutím na tlačidlo Použi
 8. Označte všetky vyfiltrované skladové karty kliknutím prvého tlačidla myši do stĺpca s fajkou.
 9. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Vybrať(Kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Vybrať, automaticky pridáte do príjemky všetky označené skladové karty.)
 10. Po výbere kariet sa v záložke Položky automaticky na receptúrne skladové karty naskladní tovar aby po uložení skladovej príjemky bol stav na kartách 0.
  1. V záložke Viaz. pol. sa Vám zobrazujú položky, ktoré sú na receptúrne karty naviazané. V tejto časti môžte upravovať vydávané množstvá. (Aplikácia automaticky preskladňuje tovar z položiek tak ako sú pridané v záložke Receptúra na skladovej karte.Ak sa na skladovej karte, z ktorej aplikácia vydáva tovar nenachádza dostatočný počet kusov, aplikácia vydá chýbajúci počet kusov z ďalšej karty v poradí. Je však na obsluhe či toto množstvo potvrdí alebo upraví. Je samozrejme možné preskladniť na receptúrnu kartu aj vyššie množstvo ako je požadované, tým sa nám stav na karte zobrazí v pluse.)
 11. Preskladnenie tovaru na receptúrne karty potvrdíme kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Viac informácií a ďalšie nastavenia na vysporiadavanie receptúr je možné získať v návode Nastavenia - príjem tovaru (výroba) a Výroba - rozlievaný alkohol - začíname.

Write by Author / Vytvorené by