Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - Platobný terminál ČSOB v. 2

V tomto článku budú popísané nastavenia platobného terminálu od ČSOB Verifone P400, v. 2-3 v aplikácii iKelp POS Manažér.

Nastavenia zariadenia v aplikácii

Ak boli všetky údaje na zariadení správne nastavené a prešiel proces overenia, je možné zariadenie nastaviť v aplikácii.

 1. Otvorte si nastavenia v menu aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia a opät na Nastavenia.
 3. V časti Externé zariadenia - POS Online, kliknite na 1 - Registračná pokladňa pre nastavenia danej pokladne.
 4. Kliknite na tlačidlo Nastavenia, zobrazia sa nastavenia pre spojenie so zariadením.
 5. Kliknite na tlačidlo Nástroje.
 6. Kliknite na tlačidlo Zariadenia.
 7. Kliknite na šípku a vyberte možnosť Pridať zariadenie.
 8. Kliknite na na novú záložku Zariadenie.
 9. Aktivujte novo pridané zariadenie - Aktívne.
 10. Vyberte Typ zariadenia - Plat. terminál - CSOB v2.
 11. Názov (kód) zariadenia: upravte na Term1.
 12. Nastavte parametre komunikácie:
  1. Terminál ID - ID zariadenia ktoré sa zobrazuje na displeji.
  2. Typ spojenia. (Preferovaný typ spojenia so zariadením je TCP/IP.)
  3. Číslo portu / IP adresa.
 13. Kliknite na tlačidlo Test kom. ostatné nastavenia si aplikácia vyčíta zo zariadenia.
 14. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie nastavených parametrov komunikácie.
 15. Kliknite na tlačidlo Uložiť v nastaveniach aplikácie.

Detailný popis základných nastavení

Po výbere typu zariadenia Plat. Terminál ČSOB - v2, zobrazí sa viacero nastavení. V tomto návode nebudeme opisovať všetky nastavenia. Odporúčame Vám prejsť si tento návod a následne si prejsť všetky nastavenia priamo v aplikácii POS Manažér a prečítať si vysvetľujúce texty ku každému nastaveniu v spodnej časti formulára. 

Niektoré dôležité nastavenia si opíšeme:

 • Základné
  • Terminál ID - názov, ktorý sa zobrazuje na displeji zariadenia. Pre správne fungovanie je potrebné mať názov vyplnený správne, v opačnom prípade nebude zariadenie komunikovať.
  • Typ spojenia - v aplikácii je možné nastaviť dva typy komunikácie zo zariadením:
   • TCP/IP - zaraidenie je možné pripojiť aj do lokálnej siete a následne s ním komunikovať cez jeho IP adresu.
   • RS232 alebo USB - spôsob komunikácie na lokálnej úrovni, kedy je zariadenie pripojené prostredníctvom sériového alebo USB kábla k PC. Po výbere daného spôsobu komunikácie je možné nastaviť číslo portu, na ktorom je zariadenie v PC pripojené.
  • TCP Port - odporúčame ponechať default.
  • ECR ID - default hodnota je ECR01. V prípade použitia viacerých zariadení v rámci jednej siete je potrebné nastaviť každému zariadeniu jedinečný identifikátor, aby bolo jasné, s ktorým zariadením sa práve komunikuje.
  • Test linky [hod] - test spojenia s bankou. (Pomocou hodnoty 0 je možné test linky vypnúť.)
  • Čakanie na transakciu [sec] - čakanie na vykonanie transakcie. Čas sa automaticky upravuje v závislosti na dĺžke trvania operácie. (Odporúčame ponechať prednastavenú hodnotu.)
 • Tlač
  • Tlač pre obchodníka - tlač uzávierky zariadenia, potvrdenky o transakciách a pod. na externom zariadení.
   • Kód tlačového zariadenia - zariadenie nemá vlastnú tlačiareň, je teda možné zadať kód zariadenia, na ktorom chcete údaje pre obchodníka tlačiť.
  • Tlač pre zákazníka - pri nastavení Odoslať na doklad sa potvrdenie o platbe pre zákazníka tlačí na doklade. Je ale možné nastaviť, že sa potvrdenky budú tlačiť aj na inom zariadení pomocou nastavenia Na zariadenie.
   • Kód zariadenia - kód externého zariadenia pre tlač potvrdení pre zákazníka. (Potvrdenie sa môže tlačiť aj na viacerých zariadeniach, jednotlivé kódy je potrebné oddeliť podkočiarkou.)

Možnosti pre prácu so zariadením

Ak už je zariadenie v aplikácii nakonfigurované, je možné na ňom vykonať niektoré operácie, ako napr. medzisúčet terminálu, uzávierka, alebo odtestovať spojenie s bankou alebo komunikáciu so samotným zariadením.

 1. Na lište v pravom dolnom rohu kliknite pravým tlačidlom na ikonu aplikácie iKelp POS Manažér.
 2. Postojte myšou na príslušnom zariadení. (Zariadenie je označené kódom spojenia s aplikáciou iKelp POS Mobile - v tomto prípade Term1.)
 3. Zobrazia sa možnosti práce so zariadením.
  • Uzávierka - vykonanie uzávierky bankových transakcií na zariadení.
  • Uzávierka medzisúčet - priebežná uzávierka, medzisúčet bankových transakcií.
  • Test spojenia linky - test spojenia s bankou.
  • Test komunikácie - test komunikácie v rámci lokálneho spojenia so zariadením.

Súvisiace návody

Write by Author / Vytvorené by