Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - predstavenie

POS Manažér je aplikácia, ktorej účelom je sprostredkúvať komunikáciu medzi nadradenou aplikáciou (napríklad aplikácia iKelp Predajca) a výstupným zariadením (fiskálna tlačiareň, registračná pokladňa, účtenková tlačiareň, alebo displej). 

iKelp POS Manažér

Existujú dve verzie aplikácie iKelp POS Manažér:

  • POS Manažér (tzv. klient) - aplikácia iKelp POS Manažér je časťou skladového hospodárstva, ktorá sa zaoberá on-line predajom. Spojenie na zariadenie (fiskálna, účtenková tlačiareň, registračná pokladňa a pod.) sa vykonáva priamo cez aplikáciu iKelp Predajca. (Viacej o nastaveniach on-line predaja v aplikácií iKelp Predajca sa dozviete v návodoch iKelp Predajca - online predaj.)

  • POS Manažér Server - aplikácia je určená tým, ktorí predávajú na jednom zariadení z viacerých počítačov alebo v prípade predaja cez aplikáciu iKelp POS Mobile alebo iKelp Cloud, ktorý je nainštalovaný na počítači, kde je zariadenie pripojené. Tu sa vykoná na lokálnej strane nastavenie pripojenia fyzických zariadení, a aplikácia iKelp Predajca / iKelp POS Mobile tak následne komunikuje cez sieť s aplikáciou POS Manažér Server. POS Manažér Server je samostatná aplikácia, ktorej inštaláciou sa nainštaluje odkaz na pracovnú plochu a taktiež odkaz do menu Startup (Po spustení), aby sa po stustení automaticky spustila minimalizovaná (s parametrom -min).

Použitie aplikácie POS Manažér

Ak je potrebné predávať len z jedného počítača, potom stačí ak je na počítači iKelp POS Manažér, ktorý je súčasťou aplikácie iKelp Predajca. Tento vie komunikovať priamo so zariadením a nieje potrebný iKelp POS Manažér Server. Viacej o nastaveniach on-line predaja nájdete v návode Nastavenia - POS on-line predaj.

Schéma zapojenia zariadenia, pre iKelp POS Manažér

iKelp POS MAnažér

O konfigurácií jednotlivých zariadení sa viacej dozviete v návode POS Manažér - nastavenie zariadení.  

Použitie aplikácie POS Manažér Server

V prípade, že je potrebné predávať z viacerých počítačov, prípadne sa využíva aplikácia iKelp POS Mobile, alebo online predaj z aplikácie iKelp Cloud, potom je potrebné na počítač, kde je pripojená fiskálna tlačiareň (alebo iné podporované zariadenie) nainštalovať iKelp POS Manažér Server. Ten bude komunikovať s iKelp POS Manažérmi, ktorí sú súčasťou aplikácie iKelp Predajca alebo priamo s iKelp POS Mobile. Viac o inštalácií iKelp POS Manažér Server nájdete v návode POS Manažér Server - inštalácia

Schéma zapojenia zariadenia pre iKelp POS Manažér Server

iKelp POS Manažér Server

Rovnaké zapojenie pre iKelp POS Manažér Server sa využíva aj v prípade cloudového riešenia iKelp Predajca. jednotlivé nastavenia servera sú opísané v návode POS Manažér Server - základné nastavenia.

Viacej o aplikácií iKelp POS Manažér Server a jeho konfigurácií sa dozviete v návodoch POS Manažér - serverPOS Manažér Server - inštaláciaPOS Manažér Server - základné nastavenia. O konfigurácií jednotlivých zariadení sa viacej dozviete v návode POS Manažér - nastavenie zariadení.  

Write by Author / Vytvorené by