Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - prepojovacie káble

V tomto návode si ukážeme ako majú vyzerať prepojovacie káble k jednotlivým zariadeniam. 

FT4000 - počítač

POS Manažér - prepojenie Ft4000 - počítač

FT4000 - sériová tlačiareň

POS Manažér - prepojenie FT4000 - sériová tlačiareň

FT4000 - pokladničná zásuvka

Zapojenei nazvané 4-5.

POS Manažér - prepojenie FT4000 pokladničná zásuvka

 

Euro registračná pokladňa - počítač

POS Manažér - zapojenie Euro pokladňa - počítač

Prepojenie pokladnice k PC cez RS-232

Euro registračná pokladňa - pokladničná zásuvka

Pre pokladne Euro100, Euro200 a Euro2100.

POS Manažér - prepojenie Euro pokladňa - pokladničná zásuvka

Účtenková tlačiareň (Epson, Samsung) - pokladničná zásuvka

Odporúčaný variant (zapojenie nazvané 4-2):

POS Manažér - účtenková tlačiareň - pokladničná zásuvka (4-2)

Druhý možný variant (zapojenie nazvané 4-5):

POS Manažér - účtenková tlačiareň - pokladničná zásuvka (4-5)

POZOR: Originál prepojovacie káble sú často robené tak, že sú spolu piny 1 a 2 na strane RS45 zapojené do pinu 1 na strane Cannon15 a piny 4 a 5 na strane RS45 sú zapojené do pinu 4 na strane Cannon15. Zapojenie takéhoto kábla medzi pokladničnú zásuvku a tlačiareň spôsobí odpálenie koncového tranzistora. Tento kábel je určený len pre zapojenie Euro pokladne a pokladničnej zásuvky.

Zapojenie Skenera k registračnej pokladni Euro

Často je potrebné k pokladni zapojiť skener. Tieto zariadenia sú rôzne, preto tu nie je zapojenie na strane skenera. Na obrázku nižšie je len zapojenie na strane pokladne (zvlášť pre pokladňu Euro2100 a zvlášť pre pokladňu Euro100/200).

Zapojenie skenera pre registračné pokladne Euro100/200

Zapojenie skenera pre registračné pokladne Euro100/200

Zapojenie skenera pre registračnú pokladňu Euro2100

Zapojenie skenera pre registračnú pokladňu Euro2100.

POZOR: Originál prepojovacie káble sú často robené tak, že sú spolu piny 1 a 2 na strane RS45 zapojené do pinu 1 na strane Cannon15 a piny 4 a 5 na strane RS45 sú zapojené do pinu 4 na strane Cannon15. Zapojenie takéhoto kábla medzi pokladničnú zásuvku a tlačiareň spôsobí odpálenie koncového tranzistora. Tento kábel je určený len pre zapojenie Euro pokladne a pokladničnej zásuvky.
Write by Author / Vytvorené by