Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér Server - konfiguračné dáta

V tomto návode budeme rozprávať o tom, kde je uložená konfigurácia aplikácie a kde a aké dáta aplikácia ukladá.

Budeme rozprávať o ukladaní konfigurácie pre aplikáciu iKelp POS Manažér Server ale tiež aj o tom, kam aplikácia ukladá dáta histórie (aj server ale aj POS Manažér ako časť aplikácie iKelp Predajca).

Na nasledujúcom obrázku si vysvetlíme dve lokality, kam sa môžu zapisovať dáta.

 • Zapisovať podrobný výpis komunikácie do dočasných dát užívateľa 
  • Ak je toto nastavenie zapísané, aplikácia zapisuje do dočasných dát užívateľa celý výpis histórie. Nastavenie sa často zapína napríklad z dôvodu odhalenia problémov.
  • Za nastavením sa nachádza tlačidlo O. Pomocou tohto tlačidla otvoríte adresár so súbormi histórie.
  • Po nainštalovaní je toto nastavenie vypnuté.
  • Toto nastavenie sa nachádza aj v POS Manažéri v aplikácii iKelp Predajca.
  • Aplikácia si volí adresár sama v lokálnych dátach príhláseného užívateľa. Jeho umiestnenie býva:
   • Pre Windows Vista a vyšší: C:\Users\Janko\AppData\Local\iKelp\POSManager\
   • Pre Windows XP: C:\Documents and Settings\Janko\Local Settings\Application Data\iKelp\POSManager
  • Jednotlivé súbry histórie sa ukladajú do podadresárov podľa mesiacov a dní.
 • Nastavenia aplikácie
  • Definuje cestu odkiaľ iKelp POS Manažér Server načítal svoju konfiguráciu. Nastavenie nie je možné meniť a má len informatívny charakter. Využijete ho ak potrebujete napríklad poslať konfiguráciu emailom keď je potrebné overiť prípadný problém.
  • Za nastavením sa nachádza tlačidlo O. Pomocou tohto tlačidla otvoríte adresár so súbormi konfigurácie. 
  • Aplikácia si hľadá konfiguráciu sama. Postup nájdenia je vysvetlený niššie.

Formulár nastavení, v ktorom sa nastavuje adresár dát aplikácie. Vedľa cesty k pričinku je tlačidlo O, ktoré otvorí zvolený adresár.

POS Manažér Server - nastavenia

Ak nastane problém so zariadením alebo s predajom, tento problém je zapísaný do EventLog-u (logu udalostí) operačného systému a nezávisí od týchto súborov.

Voľba adesára pre nastavenia

Než si vysvetlíme ako sa zistí, kde je v počítači adresár pre nastavenia, definujme si niektoré názvy adresárov:

 • LocalAppData – Lokálne dáta užívateľa 
  • Napr.: C:\Users\Janko\AppData\Local\iKelp\POSManager\
  • Pre XP: C:\Documents and Settings\Janko\Local Settings\Application Data\iKelp\POSManager
 • AppData (roaming account) – Sieťové dáta užívateľa (patriace doménovému kontu)
  • Napr.: C:\Users\Janko\AppData\Roaming\iKelp\POSManager\
  • Pre XP: C:\Documents and Settings\Janko\Application Data\iKelp\POSManager
 • CommonAppData – Dáta aplikácií na danom počítači
  • Napr.: C:\ProgramData\iKelp\POSManager\
  • Pre XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\iKelp\POSManager
 • WorkingPath – Adresár, v ktorom je iKelp POS Manažér nainštalovaný (presnejšie, z ktorého je spúšťaný)
  • Obyčajne : C:\Program Files\iKelp\POSManager\

iKelp POS Manažér Server si zvolí za adresár pre nastavenia ako CommonAppData, avšak len v prípade, že nenájde konfiguračný súbor v niektorom inom adresári, pričom podľa priority prehľadáva adresáre nasledovne:

 1. LocalAppData
 2. AppData
 3. CommonAppData
 4. WorkingPath

Ak ani v jednom adresári nenájde konfiguračný súbor, zvolí si za adresár pre nastavenia aplikácie CommonAppData.

Tento spôsob hľadania nastavení je implementovaný vo viacerých aplikáciach so značkou iKelp. Vďaka nemu je možné nastavovať rôzne nastavenia na užívateľa, na aplikáciu v rámci PC alebo na aplikáciu v rámci každej inštalácie.

Write by Author / Vytvorené by