Pokladňa a Sklad
 

Do poľa sa nedá písať, je zašednuté

V aplikácii iKelp Predajca je možné niektoré polia tzv. uzamknúť. Hlavnou výhodou uzamknutia niektorých polí je pri práci s klávesnicou. Ak používate na pohyb v rôznych formulároch aplikácie klávesnicu a klávesové skratky častejšie ako myš uzamknutím polí docielite, že tieto budú pri prechádzaní medzi jednotlivými poliami preskakované.

Popis situácie

Používate klávesnicu pri vytváraní skladových kariet a pri ich zakladní vyplňujete len predajnú cenu s DPH. Aby Vám teda neskákal kurzor pri používaní tlačidla "Tabulátor" aj do poľa "Marža" a "C. predaj", tak kliknutím pravým tlačidlom myši do daného poľa môžte toto pole uzamknúť a bude preskočené.

Riešenie

Niektoré polia v aplikácii je možné zamknúť a odomknúť kliknutím pravým tlačidlom myši do daného poľa.

Na obrázkoch sú vidieť uzamknuté polia marža pri predajnej cene 1 a 2, rovnako aj predajná cena 1 a 2 bez DPH. Po vyplnení skladovej ceny a použití tlačidla "Tabulátor" sú tieto polia preskočené a kurzor skočí do poľa C. pr. s DPH.

Write by Author / Vytvorené by