Pokladňa a Sklad
 

Duálne cenovky v aplikácii iKelp Predajca

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytlačiť z aplikácie cenovku tak, aby táto zobrazovala pôvodnú cenu, aj cenu po úprave výšky DPH, prípadne po zľave.

Cenovka s vyobrazením pôvodnej ceny pred zmenou DPH a po zmene.

Cenovka zo zobrazenou pôvodnou a novou cenou po zmene DPH

Nastavenia

Na to, aby bolo možné duálne cenovky z aplikácie tlačiť, je potrebné pridať tlačový výstup. 

 1. V nastaveniach aplikácie v časti Výstupy, sa v pravej časti nachádzajú nastavenia adresárov s výstupmi. (Ak nie je uvedené inak, štandartný adresár s výstupmi sa nachádza v adresári "C:\Program Files (x86)\iKelp\Predajca\Vystupy" alebo "C:\Program Files\iKelp\Predajca\Vystupy").
 2. Do tohto adresára nakopírujte výstupy ktoré je možné stiahnuť TU.
  1. Stiahnutý súbor je potrebné rozbaliť, a jeho obsah nakopírovať do zvoleného adresára.
 3. V nastaveniach aplikácie v časti Výstupy -> Cenovky -> Cenovky, pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať nový výstup.
  1. Vyplňte názov pre jednoznačnú identifikáciu výstupu. (Napr. "Duálna cenovka".)
  2. Kliknutím v stĺpci  "Súbor" vyberte zo zoznamu požadovaný výstup "ETIKETY01_CENA3POVODNA".
 4. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Nastavenia cien na skladovej karte

V aplikácii je možné nastaviť tri cenové hladiny. Práve predajná cena s DPH z cenovej hladiny č. 3 je nastavená tak, aby sa na cenovke tlačila ako pôvodná cena, a predajná cena s DPH z cenovej hladiny č. 1 sa bude tlačiť na cenovke ako nová cena. Nižšie si teraz popíšeme postup, ako požadovaný stav dosiahnuť. 

 1. Postupne si otvorte skladové karty, pre ktoré budú duálne cenovky tlačené.
 2. Poznačte si cenu z "Predajná cenu 1 s DPH".
 3. Upravte výšku "DPH" na skladovej karte.
 4. Do "Predajná cena 3 s DPH" dopíšte pôvodnú cenu pred zmenou.
 5. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Tlač cenoviek

 1. Označte skladové karty, pre ktoré si prajete duálne cenovky tlačiť.
 2. Kliknite na tlačidlo Zoznam/S, v zobrazenom okne vyberte voľbu tlače "Cenovky - označené skladové karty".
 3. Kliknite na tlačidlo Tlač.
 4. V zobrazenom okne kliknite znovu na tlačidlo Tlač, z ponuky vyberte doplnený tlačový výstup pre tlač duálnych cenoviek.

Ďalšie informácie ohľadom tlače cenoviek z aplikácie, sa dočítate v návode Skladové karty - tlač cenoviek, etikiet a cenníkov.

Zaujímavé linky:

Write by Author / Vytvorené by