Pokladňa a Sklad
 

Hlásenie aplikácie: Inventúra obsahuje položku s nulovou skladovou cenou!

Chystáte sa v aplikácii iKelp Predajca ukončiť inventúru, ale pri kliknutí na tlačidlo Ukončenie aplikácia zobrazí hlásenie, "Nepodaril sa zápis! Inventúra obsahuje položku s nulovou skladovou cenou, pre inventúrny príjem to nie je možné!"

Zobrazenie hlásenia aplikácie pri uzatváraní inventúry ak sa v tejto nachádza položka s nulovou cenou.

Nepodaril sa zápis! Inventúra obsahuje položky s nulovou cenou.

Popis riešenia

Medzi položkami v inventúre sa náchadza skladová karta, ktorá má nulovú cenu.

Táto situácia mohla vzniknúť napr. týmito spôsobmi:

  1. Skladová karta bola založená, ale tovar nebol prijatý na sklad no niektoré kusy sa už predali a chcete stav skladu vyrovnať inventúrou aby ste nemuseli dodatočne nahadzovať príjemky. Vtedy je potrebné otvoriť danú skladovú kartu na úpravu a skladovú cenu sem doplniť ručne. 
  2. Na skladovej karte už bol v minulosti robený príjem, je potrebné skontrolovať skladovú cenu na skladovej karte a predchádzajúce pohyby na danej karte.
Ak už teda takáto situácia nastala a ceny na týchto skladových kartách ste skontrolovali a sú vyplnené, aktualizáciu skladových cien v inventúre vykonáte kliknutím na tlačidlo Akt. ceny -> Skladové ceny. (Na základe tejto operácie dôjde k opätovnému natiahnutiu skladových cien z kariet). Pozor, v tomto prípade dôjde k aktualizácii všetkých kariet k aktuálnemu dátumu. Ak teda došlo na sklade k pohybu na karte medzi tým, čo bola položka pridaná do inventúry a uzatvorením inventúry a pri tomto pohybe došlo k úprave skladovej ceny na karte, táto sa odzrkadlí aj v inventúre.
V prípade úspešnej aktualizácie všetkých skladových cien na kartách, Vám aplikácia po uložení a uzatvorení inventúry zobrazí hlásenie o úspešnom uzatvorení inventúry.

 

Úspešné uzatvorenie inventúry po vykonaní aktualizácie a úprave skladových cien.
Ukončenie inventúry
 

 

Write by Author / Vytvorené by