Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie príznaku "Zákaz predaja" na skladovej karte

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné existujúcu skladovú kartu deaktivovať označením "Zákaz predaja". Kartu, ktorá má v histórii akýkoľvek pohyb nie je možné z dôvodu zachovania histórie zmazať. Je možné ju len skryť pre predaj a predaj jej zakázať nastavením príznaku "Zákaz predaja" priamo na skladovej karte.

Nastavenie skladovej karte príznak "ZP". 

Ak na skladovej karte už boli robené pohyby, prípadne karta má nejaký stav, ale ďalej už zo skladovou kartou nebudete pracovať, je možné nastaviť skladovej karte príznak "ZP" teda Zákaz predaja. Príznak ZP skladovej karte Vám odporúčame nastaviť v prípade, že skladová karta má nulový stav. Ak na karte je nejaký stav, odporúčame Vám inventúrou vyskladniť stav na karte, prípadne tovar preskladniť na inú položku.
  1. Karty (alebo Skladové karty) zobrazíte kliknutím na Sklad -> Karty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.
  2. Označte skladovú kartu a kliknite na tlačidlo Upraviť.
  3. Nastavte danej skladovej karte príznak "ZP".
  4. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Nastavenie príznaku "Zákaz predaja" skladovej karte.
Nastaveni príznaku ZP na skladovej karte.

Filtrovanie kariet zo zákazom predaja

Ak ste skladovým kartám nastavili, že majú zákaz predaja ak máte aktívny filter na zobrazenie aj týchto kariet, zobrazujú sa zašednuté. Karty viete jednoduchým spôsobom vyfiltrovať a kedykoľvek im viete tento príznak odobrať a ďalej s nimi pracovať. Filtrovanie skladových kariet zo zákazom predaja je možné pomocou filtra Zp. Rozšírený filter zobrazíte kliknutím na tlačidlo Roz. v časti Filtre v zozname skladových kariet. 

Zobrazenie skladových kariet z príznakom Zp, ak je filter aktívny.
Filter na skladové karty s príznakom "Zp"

Hromadné nastavenie zákazu predaja skladovým kartám.

Nastavenie zákazu predaja skladovým kartám viete pridať aj hromadne, nemusíte toto nastavovať pre každú kartu samostatne.
  1. Označte skladovú kartu ktorým chcete tento príznak zmeniť, a pravým tlačidlom myši kliknite do zoznamu kariet napr. v stĺpci "Názov položky". 
  2. Zobrazí sa Vám ponuka možností pre prácu zo skladovými kartami. Vyberte možnosť "Rozšírené úkony nad označenými kartami".
  3. Následne vyberte z ponuky Úkon -> Zákaz Predaja.
  4. Aktivujte nastavenie "Zákaz predaja" (Jedná sa o hlavné nastavenie pre všetky ostatné, tieto teda nie je potrebné aktivovať.)
  5. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Vykonať.

Write by Author / Vytvorené by