Pokladňa a Sklad
 

Prevod tovaru medzi skladmi

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné realizovať prevod tovaru medzi jednotlivými skladmi resp. prevádzkami.

Popis scenára

Najčastejšie potreba preskladnenia tovaru medzi skladmi vzniká v prípade, že spoločnosť má niekoľko prevádzok, pričom každá prevádzka je reprezentovaná samostatným skladom. Okrem týchto skladov, je jeden hlavný (centrálny sklad), na ktorý je prijímaný tovar od dodávateľov a z tohto skladu je následne tovar presklaňovaný na jednotlivé sklady (prevádzky).

Riešenie situácie

Aby bolo možné v aplikácii realizovať preskladňovanie, resp. prevod tovaru medzi skladmi, je potrebné, aby každý sklad (prevádzka) bola evidovaná aj ako kontakt v adresári.

 1. Kliknite na tlačidlo A na nástrojovej lište, alebo na tlačidlo Kontakty v menu aplikácie.
 2. Kliknutím na tlačidlo Nový založte nový kontakt.
 3. Jednotlivé sklady je možné od seba odlíšiť vyplnením poľa "Pobočka" na danom kontakte.
Bližšie informácie o jednotlivých údajoch v adresári sa dočítate v návode Adresár - predstavenie.

Po založení kontaktov jednotlivých prevádzok je potrebné ich následne priradiť k príslušným skladom.

 1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Sklady.
 3. V pravej časti sa zobrazí zoznam skladov (prevádzok).
 4. Vyberte príslušný sklad a v časti Kontakt priraďte príslušnému skladu kontakt z adresára.

Scenár použitia

Prevod tovaru je možné realizovať aj v časti Príjem tovaru na sklad, rovnako aj v časti Výdaj, kliknutím na tlačidlo Prevodka a vybratím príslušných skladov.
 1. Kliknite na tlačidlo P alebo V na nástrojovej lište aplikácie.
 2. Vybratím príslušného skladu sa prednastaví sklad z ktorého bude realizovaný výdaj.
 3. Kliknite na tlačidlo Prevodka.
 4. V zobrazenom formulári skontrolujte, či je prednastavený správny sklad z ktorého sa bude tovar vydávať v časti "Zo skladu".
 5. V časti "Na sklad" vyberte sklad, na ktorý sa bude tovar naskladňovať. 
 6. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 7. Otvorí sa príslušný formulár pre prevod tovaru, kde je prednastavená záložka "Viaz. pol.". (Viazané položky - tu sú pridávané položky, ktoré budú prevádzané, vyskladňované.)
 8. Vložte položky, ktoré majú byť preskladnené.
 9. Kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdíte prevod tovaru. Po tomto kroku sa automaticky na jednom zo skladov vytvorí skladová výdajka a na druhom príjemka.

Na jednotlivých skladových dokladoch je možné nastaviť stav. Stav dokladov je možné zmeniť aj ručne, v závislosti od interných pracovných postupov spoločnosti. Jednotlivé stavy skladových dokladov následne definujú, aký je ďalší postup práce s dokladom. Práca zo stavmi skladových dokladov je výhodná vo väčšej spoločnosti, kde jednotlivé skladové operácie vykonávajú viacerí užívatelia.
 • Stav skladového dokladu je možné zmeniť dvojklikom v stĺpci "Stav" príslušného dokladu.
Stav skladových dokladov
Stav skladových dokladov

 

V nastaveniach aplikácie je možné definovať prístupové práva jednotlivých užívateľov aj pre konkrétne sklady. Tým je možné zabezpečiť, že užívatelia budú môcť vytvoriť skladovú prevodku aj zo skladu, kam inak nemajú prístup. (Vhodné hlavne vtedy, ak sú na jednotlivých prevádzkach vytvárané príjemky z centrálneho skladu. Užívatelia majú prístup len na svoj sklad, nie na centrálny, ale napriek tomu je možné vytvoriť prevodku, ktorá zabezpečí výdaj z centrálneho skladu.)

Upozornenie: Prevod tovaru medzi skladmi sa odporúča vykonávať pri prevádzaní bežného tovaru (kariet s evidenciou T). Či už sa jedná o prevod na iný sklad, prevádzku a pod. Ak sa však jedná o prevod iného typu tovaru, napr. tovaru s evidenciou výrobných čísiel (karty typu V), odporúčame na jednom sklade spraviť výdajku s výberom konkrétneho výrobného čísla a na druhom sklade ručne príjemku s tým, že opäť sa zadá výrobné číslo ktoré sa naskladňuje.

Write by Author / Vytvorené by