Pokladňa a Sklad
 

Príjem - možnosti tlačidla Off-line

V momente uloženia príjemky sa v zozname položiek tejto príjemky označia položky, ktorým sa zmenila predajná cena. Túto skutočnosť je možné využiť pri okamžitom exporte do registračných pokladníc, tlači etikiet a cenoviek a to všetko pre jednotlivé cenové hladiny. Po kliknutí na úkon Off-line sa zobrazí okienko Off-line.

prijem_offline

Tu vyberte cenovú hladinu a položky (Označené položky, alebo Všetky položky z príjemky), pre ktorú chcete tlačiť ďalšie podklady. Kliknutím na tlačidlo Export sa podľa nastavení exportujú tieto položky do registračných pokladníc. Kliknutím na Tlač je možné vytlačiť podklad pre etiketovanie a samotné etikety vytlačíte kliknutím na tlačidlo Etikety. Cenovky vytlačíte kliknutím na tlačidlo Cenovky. Na všetky tieto tlačidla je taktiež možnosť kliknúť pravým tlačidlom, čím sa zobrazí odpovedajúci náhľad. Podrobný popis tlače etikiet a cenoviek skladových kariet popisuje návod Skladové karty - tlač cenoviek, etikiet a cenníkov.

Funkcie úkonu Off-line popisuje aj nasledovné video.

Ak chcete označené položky priamo exportovať do registračnej pokladnice je nutné mať túto nastavenú. Viacej o nastavení registračných pokladníc sa dozviete v návode Predaj - Off-line - nastavenie a export skladových kariet. Export kariet priamo z príjemky podrobne popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by