Pokladňa a Sklad
 

Príjem - predpisovanie nákupnej ceny a dodávateľské cenníky

Aplikácia automaticky užívateľovi predpisuje nákupnú cenu pri výbere položky do príjemky. V jednoduchom prípade predpisuje, aktuálnu skladovú cenu 6, Prípadne dodávateľskú cenu 5. Cena 4 je cenníková, kde je možné využiť dodávateľské cenníky na ktorých je možné na konkrétneho dodávateľa nastaviť konkrétne nákupné ceny, alebo zľavy z jednotlivých skladových kategórií. Zľavu je možné súčasne aplikovať buď na skladovú alebo lepšie na dodávateľskú cenu, či dodávateľskú odporúčanú maloobchodnú cenu MOC, ak máte dohodnuté nákupné ceny podľa odporúčanej predajne.

 Pri predpisovaní nákupnej ceny pri príjme sa aplikácia riadi postupne pravidlami.

  1. Ak je dodávateľská 5 MOC a je zľava z dodávateľského cenníku, tak sa predpisuje dodávateľská cena MOC so zľavou
  2. Ak je dodávateľská 5 navolená a je na danej položke 0, tak sa predpíše aktuálna skladová
  3. Ak je skladová 6 predvolená a dodávateľská nákupná je, tak sa dá dodávateľská nákupná
  4. Ak je výsledkom cenníková cena 4 a požadovaná bola dodávateľská 5 a cenníková je 0, tak sa dá dodávateľská
  5. Ak je cenníková 4 a požadovaná bola skladová 6 a cenníková je 0, predpíše sa skladová cena
  6. Predpíše sa podľa navolenej ceny 1,2,3, 5,6

 Predpisovanie zľavy pri príjme je možné dodávateľským cenníkom.

 Ceny sú rozdelené Cena 1,2,3 sú základné predajné ceny, 4 je cenníková cena, 5 dodávateľská cena a 6 aktuálna skladová cena na karte či danej dodávke pri FIFO.

Write by Author / Vytvorené by