Pokladňa a Sklad
 

Príjem - rozdiel medzi maržou a nominálnou maržou na príjemke

V tomto článku Vám predstavíme rozdiel medzi pojmami "Marža" a "Nom. marža" ktoré sú zobrazené vo formulári pri prijímaní tovaru na sklad.

  • Marža - vyčíslená voči výslednej priemernej (ak ide o priemerovaný sklad) skladovej cene po príjme položky a jednotlivým predajným cenám v danej cenovej hladine 1, 2 a 3. Reálna marža ktorá bude po príjme je vyčíslená v zozname položiek v stĺpcoch Marža 1, Marža 2 a Marža 3. (Nová skladová cena voči Predajnej cene bez DPH = Marža.)
  • Nom. marža - marža vyčíslená voči aktuálne zadanej príjmanej nákupnej cene a prvej predajnej cene na karte. (Nákup. cena dokl. voči Predanej cene bez DPH = Nom. marža.)

Na obrázku je zobrazený formulár na zadávanie skladovej ceny a množstva pri príjme.

Zobrazenie marže a Nominálnej marže na príjemke

 

 

Write by Author / Vytvorené by