Pokladňa a Sklad
 

Príjem - tlač príjemky

Príjemku je možné jednoducho vytlačiť, kliknutím na danú príjemku a následným kliknutím ľavým tlačidlom na úkon Tlač. Kliknutím pravým tlačidlom sa zobrazí náhľad príjemky iba na obrazovke. Kliknutím na šípku vedľa úkonu Tlač sa zobrazia možnosti:

Pre zobrazenie náhľadov jednotlivých možností tlače kliknite na túto šípku pravým tlačidlom.

tlac_prijemky

Popis tlače príjemky popisuje aj nasledovné video.

Pre tlač viacerých príjemok odporúčame preštudovať návod Príjem - zoznam príjemok.

Write by Author / Vytvorené by