Pokladňa a Sklad
 

Príjem tovaru v cudzej mene

V tomto návode Vám predstavíme niekoľko základných nastavení a postup k tomu, aby bolo možné realizovať v aplikácii nákup tovaru v zahraničnej mene. Aplikácia automaticky prepočíta ceny podľa aktuálneho nastaveného kurzu. Nemusíte tak používať kalkulačku a všetky položky prepočítavať, ale aplikácia to spraví sama automaticky.

Nastavenia

Nastavenia meny v aplikáciiNastavenia meny v aplikácii

 1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady -> Meny. Zobrazí sa okno zo zoznamom definovaných typov mien v aplikácii.
 3. Ak sa v zozname nenachádza požadovaná mena, z ktorej budete realizovať príjem, kliknutím na tlačidlo Pridať túto menu pridáte. Následne jej vyplňte základné údaje, ako názov a skratku meny. Ostatné nastavenia odporúčame nastaviť podľa podľa predchádzajúcej.
 4. po pridaní zatvoríte formulár nastavení kliknutím na tlačidlo Zatvoriť. Zmeny sa uložia automaticky.

Príjem tovaru na sklad

 1. Otvorte si zoznam skladových príjmov (Kliknutím na ikonu P na nástrojovej lište aplikácie.)
 2. Kliknutím na tlačidlo Nová, otvoríte formulár novej príjemky.
 3. Dojklikom v poli názov alebo stlačením tlačidla ENTER sa prekliknite do zoznamu skladových kariet. 
 4. Vyberte zo zoznamu skladovú kartu ktorú budete prijímať na sklad.
 5. Po zobrazení formulára pre zadanie cien, kliknite dvojklikom do políčka zo znakom meny.
  1. Zobrazí sa formulár v ktorom je možné definovať aktuálny kurz k jednotlivým menám v zozname. (Ak menu, ktorú ste definovali v nastaveniach v zozname nevidíte, posunte sa vyššie v danom okne.)
  2. V zozname označte požadovanú menu a kliknite na tlačidlo Pridať.
  3. V pravej časti okna sa pridá záznam s dátumom, do políčka Kurz doplňte aktuálny kurz pre daný deň.
  4. Výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo Vybrať.
 6. V časti "Nakup. cena dokl." vyplňte jednotkovú cenu za položku v cudzej mene a aplikácia automaticky v poli "Nakup. cena skl." vypočíta cenu za príjem v domácej mene.
Ďalšie informácie o skladovom príjme sa dozviete aj v našom videonávode Príjem tovaru na sklad

Write by Author / Vytvorené by