Pokladňa a Sklad
 

Príjem tovaru v iKelp Predajca

V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Predajca. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar). Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách.

Pokial si skladové karty v aplikácii evidujeme v merných jednotkách, napríklad kusy (ks), litre (l), kilogramy (kg), je potrebné si pri príjte tovaru dať pozor a nákupne ceny zadávať do príjemky prepočítané na kusy (ks), litre (l), alebo kilogramy (kg).

Write by Author / Vytvorené by