Pokladňa a Sklad
 

Príjem - zoznam príjemok

Zoznam príjemok je možné jednoducho vytlačiť v okne Príjem. V hornej časti tohto okna s názvom Filtre môžete definovať kritéria podľa ktorých chcete vytlačiť príjemky. Napríklad môžete určiť:

  • druh príjmového dokladu.
  • z ktorého skladu sú príjemky.
  • užívateľa, ktorý vytvoril príjemky.
  • iba označené príjemky.
  • príjemky vytvorené v daných dátumových kritériách.

Tip: Taktiež môžete určiť, že chcete vidieť doklady iba od jedného konkrétneho dodávateľa. Tento výber vykonáte kliknutím pravým tlačidlom na tohto konkrétneho dodávateľa v stĺpci Adresa. Tým sa automaticky označia iba príjemky od tohto dodávateľa a zapne sa filter na označené doklady.

Ak už máte vybrané a zobrazené tie príjemky, ktoré chcete vytlačiť (prípadne nad ktorými chcete urobiť jednoduchý výpočet), kliknite na úkon Zoznam. Zobrazí sa malé okno Zoznam kde zo zoznamu vyberte úkon, ktorý chcete vykonať a kliknite na tlačidlo Tlač (kliknutím pravým tlačidlom sa zobrazí iba náhľad). Kliknutím na Výpočet sa v okne Zoznam vykoná informatívny výpočet zvolených dokladov.

prijem_zoznam

Filtrovanie a tlač zoznamu príjemiek popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by