Pokladňa a Sklad
 

Skladové karty - zoznam

Zoznam skladových kariet slúži na evidovanie a správu skladových kariet. Okno Skladové karty zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následne kliknutím na Karty v alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.

Zoznam skladových kariet v aplikácii iKelp PredajcaSkladove_karty

Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti:

 • Filtre - v tejto časti je možné aktivovať rôzne filtre na zobrazenie skladových kariet. Viacej o filtroch sa dozviete v návode Skladové karty - filtre.
  • Roz - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia rozšírené filtra pre prácu zo skladovými kartami. Tieto je možné filtrovať na základe rôznych vlastností a hodnôt evidovaných na skladových kartách.
  • Vše - pomocou pravého tlačidla myši je možné nastavovať zobrazovanie počtu skladových kariet. Zadaním čísla sa následne definuje, koľko kariet sa maximálne zobrazí ktoré zodpovedajú vyhľadávanému reťazcu. Ak je nastavené Vše, zobrazujú sa všetky karty. Aplikácia automaticky nastavuje počet kariet pre zobrazenie, ak ich počet dosiahne určitú hranicu. Je to z dôvodu optimalizácie vo vyhľadvávaní a rýchlosti zobrazenie samotného formuláru kariet. (Je zbytočné, aby sa zobrazovalo v zozname napr. 10 000 kariet, keď sa v nich dá vyhľadávať zadaním akejkoľvek časti názvu.)
  • Lupa - kliknutím na ikonu je možné definovať, v ktorých častiach aplikácie sa má hľadať zadaný výraz. (Jednotlivé možnosti je možné kombinovať, ako napr. Názov a Kód, prípadne EAN a pod.)
 • Zoznam skladových kariet - v tabuľke je možné vidieť jednotlivé skladové karty s mnohými informačnými stĺpčekmi. (Tieto je možné podľa potreby presúvať potiahnutím, prípadne po kliknutí pravým tlačidlom myši v záhlaví je možné zmeniť farbu daného stĺpca.)
 • Úkony- po kliknutí na niektoré tlačidlo je možné úkon odpovedajúci tomuto tlačidlu:

  • Nová - kliknutím ľavým tlačidlom sa otvorí okno Skladová karta, kde môžete vyplnením údajov vytvoriť novú skladovú kartu. Kliknutím pravým tlačidlom sa taktiež otvorí okno Skladová karta, kde sú už predvyplnené údaje podľa aktuálne označenej skladovej karty, pre vytvorenie kópie tejto položky. Podrobný popis vytvorenia novej skladovej karty popisuje návod Skladové karty - nová karta. (Toto je vhodné vtedy, ak má karta rozne nastavenia správania, zaradenie do kategórií a pod, aby nebolo potrebné tieto veci znovu nastavovať na novej skladovej karte.)
  • Upraviť - kliknutím ľavým tlačidlom sa otvorí aktuálne označená skladová karta pre úpravu.
  • Pohyby - zobrazí prehľad pohybov aktuálne označenej skladovej karty.
  • Zoznam / S. - po kliknutí ľavým tlačidlom sa zobrazí menu pre výpočet a tlač označených skladových kariet. Viac o práci so zoznamom označených skladových kariet sa dozviete v návode Skladové karty - tlač cenoviek, etikiet a cenníkov. Kliknutím pravým tlačidlom sa zobrazí okno pre tvorbu súpisiek. Tvorba a použitie súpisok je veľmi jednoduché a ich filozofia je zhodná v celej aplikácii, preto Vám stačí preštudovať návod Adresár - súpiska - vytvorenie, úprava a odstránenie.
  • OFF-line - zobrazí sa okno, pomocou ktorého je možné plniť a vyčítavať registračné pokladne pre OFF-line používanie.
  • I - na to aby bolo možné do aplikácie importovať skladové karty, je potrebné v nastaveniach aplikácie v časti Rozšírené pridať doplnok pre možnosť importu.
  • Ena to aby bolo možné z aplikácie exportovať skladové karty, je potrebné v nastaveniach aplikácie v časti Rozšírené pridať doplnok pre možnosť exportu.

Základný popis tohto okno predstavuje aj nasledovné video.

Ďalej odporúčame si preštudovať návod Skladové karty - nová karta.

Write by Author / Vytvorené by