Pokladňa a Sklad
 

Skladové karty - priradenie skladovej karty do skupiny

Zaradenie skladovej karty do skupiny je možné pri vytváraní novej skladovej karty, alebo je možné už vytvorené karty priradiť do skupiny. Ešte pred zaraďovaním skladových kariet do skupín by ste si mali tieto skupiny vytvoriť podľa návodu Nastavenie skladových skupín. Priradenie skupiny danej skladovej karte je možné vykonať dvomi spôsobmi:

    • Jednotlivo pre konkrétnu skladovú kartu - otvorte skladovú karty pre úpravu označením tejto skladovej karty a kliknutím pravým tlačidlom na úkon Info / Upr. Zobrazí sa okno skladovej karty, kde vyberte skupinu z rozbalovacieho zoznamu a uložte okno skladovej karty.

V prípade, že sme mali kartu pred nastavením skladových skupín uloženú v niektorej zo skupín, tak sa premenovaním táto skupina v danej skladovej karte iba premenovala. To znamená, že ak sme najprv vytvorili skladovú kartu Borovička a zaradili ju do Skupiny 2, následne sme nastavili skladové skupiny v nastaveniach a Skupinu 2 sme premenovali na ALKO, tak sa Skupina 2 skladovej karty Borovička automaticky premenovala tiež na ALKO

priradenie_skupiny_skladovej_karte

    • Druhým spôsobom priradenia skupiny skladovej karte je hromadné priradenie.
    • Označte si karty, ktoré chcete priradiť do jednej skupiny, následne kliknite pravým tlačidlom na niektorú z označených kariet a kliknite ľavým tlačidlom na možnosť

Skupinu - zmeniť

      . Vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať označené karty a kliknite na tlačidlo zmeniť.

Týmto spôsobom sa priradí skupina hromadne viacerých skladovým kartám.

priradenie_skupiny_skladovym_kartam

Popis priradenia skladovej karty do skupiny popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by