Pokladňa a Sklad
 

Skladové karty - rozšírené vlastnosti

Ku skladovej karte je možné nastaviť aj ďalšie nastavenia v záložke Rozšírenia v danej skladovej karte.

Skladova_karta_rozsirenia

 

Tu je možné zadať:

  • Čiarový kód / MJ - čiarový kód. Je možné zadať viacero čiarových kódov jednej skladovej karte, pričom jednotlivé čiarové kódy oddeľujte bodkočiarkou.
  • Čiarový kód / balenie - čiarový kód balenia. Taktiež je možné zadať viacero čiarových kódov oddelených bodkočiarkou.
  • PLU - číslo položky v pokladni. Taktiež je možné zadať viacero PLU oddelených bodkočiarkou.
  • Kód karty - kód skladovej karty používaný v aplikácii napríklad pri vyhľadávaní.
  • Hmotnosť / MJ (kg) - hmotnosť na mernú jednotku.
  • Objem / MJ (m3 / l) - objem na mernú jednotku .

Napríklad pri fľaši 0,7l zadajte objem 0,7.

  • ... ďalšie nastavenia sú intuitívne, ale za spomenutie určite stojí
  • Obsah alkoholu v % - je potrebné zadať pri alkohole.

Napríklad pri fľaši 38% zadajte obsah alkoholu 38.

Niektoré z týchto nastavení slúžia na ďalšie účely v aplikácii, iné majú iba informatívny charakter.

Na základe zadaných údajov o objeme na MJ a obsahu alkoholu je možné vytvárať rôzne štatistiky pre colný úrad, prípadne iné výpisy týkajúce sa predaja alkoholu v spotrebiteľskom balení liehu.

Záložku rozšírení skladovej karty popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by