Pokladňa a Sklad
 

Skladové karty - zákaz predaja

Ak nechcete niektorú skladovú kartu už používať, buď ju už nepredávate, alebo z iného dôvodu, je možné zakázať predaj tejto karty. Zákaz predaja skladovej karty nastavíte priamo v tejto karte, v ľavej hornej časti tohto okna v časti Skladová karta zaškrtnutím zaškrtávacieho okienka Zp. Kartu uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Následne je možné v zozname skladových kariet zaškrtnúť zaškrtávacie okienko Zp., čím povolíme zobrazovanie aj kariet so zákazom predaja. Tieto karty však budú odlíšené šedou farbou textu. V prípade, že prechádzate v novom roku na novú databázu je možné zakázať prenos kariet so zákazom predaja. Týmto spôsobom sa postupne čistí databáza.

Zakázanú kartu je možné kedykoľvek zasa povoliť odškrtnutím zaškrtávacieho okienka Zp. v tejto karte.

skladova-karta

Popis karty so zákazom predaja opisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by